Organizacja ostatniego semestru 2018

Organizacja ostatniego semestru na studiach stacjonarnych I stopniach w roku akademickim 2018/19

© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/