Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że

w dniu  2 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 1030 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Moniki Rerak

 

nt. „Nowy algorytm wspomagający projektowanie podziemnych linii kablowych z uwagi na ich cieplne warunki pracy”.

 

 

PROMOTOR:                                 

dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK

Katedra Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska 

 

PROMOTOR POMOCNICZY:      

dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK

Katedra Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska

              

 

RECENZENCI: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

Politechnika Poznańska

 

dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Politechnika Warszawska

 

 

Obrona zostanie przeprowadzona w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:

s-0@wis.pk.edu.pl do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 1200 .

 

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Rerak znajduje się do wglądu

w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Warszawska 24.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, zamieszczone są na stronie internetowej:

Recenzje rozpraw doktorskich

                                                                                             

 data publikacji: 25.05.2021 r. przez: MP, 771 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/