Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

zawiadamia, że

w dniu  15 lipca 2020 r. (środa)  o  godz. 1100 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr inż. Gabrieli ZEMEŁKI

 

nt.. "Analiza źródeł zanieczyszczenia zawiesiny na przykładzie dopływów Zbiornika Dobczyckiego

z zastosowaniem metody znaczników geochemicznych (sediment fingerprints)".

 

 

PROMOTOR:                                 

Dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdjk, prof. AGH

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

PROMOTOR POMOCNICZY:

Dr inż. Małgorzata Kryłów

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Krakowska

 

 

RECENZENCI:                                 

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Uniwersytet Opolski 

 

Dr hab. inż. Bożena Mrowiec, prof. ATH

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

 

 

Obrona zostanie przeprowadzona w trybie wideokonferencji z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:

s-0@wis.pk.edu.pl do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 1200 .

 

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej mgr inż. Gabrieli Zemełki znajduje się do wglądu

w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Warszawska 24.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, zamieszczone są na stronie internetowej:

Recenzje rozpraw doktorskich

                                                                                             

 data publikacji: 07.07.2020 r. przez: MP, 1032 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/