Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie

uprzejmie zaprasza na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Dominiki ŁOMIŃSKIEJ-PŁATEK

 

Temat rozprawy:

Ilościowa i jakościowa analiza kwasów fulwowych

pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się

11 grudnia 2019 r. (środa)  o  godz. 1000 w sali 317, 

III p. budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK przy ul. Warszawskiej 24.

 

PROMOTOR:    

prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

                      Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

                      Politechnika Krakowska

 

RECENZENCI: 

Prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak

Instytut Oceanologii

Polskiej Akademii Nauk

                                       

Prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Politechnika Częstochowska 

 

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Łomińskiej- Płatek  znajduje się do wglądu

w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Warszawska 24.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami.  

.data publikacji: 03.12.2019 r. przez: MP, 957 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/