Studenci, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy materialnej/stypendium, proszeni s± o odebranie decyzji stypendialnej.

W tym celu zapraszamy do Dziekanatu WI¦iE, budynek W-2, III p.,pok. 332. Czeka na Państwa p.Anna Hodbod.data publikacji: 16.12.2019 r. przez: MP, 1020 odsłon
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/