Akronimy i nazwy kierunków WI¦

Akronim Pełna nazwa kierunku Stopień
STUDIA STACJONARNE
B-S-7 Budownictwo I st
GP-S-7 Gospodarka Przestrzenna I st
IS-7 Inżynieria ¦rodowiska I st
OS-7 Ochrona ¦rodowiska I st
IS-3 Inżynieria ¦rodowiska II st
STUDIA   NIESTACJONARNE
B-S-8 Budownictwo I st
IS-8 Inżynieria ¦rodowiska I st
OS-8 Ochrona ¦rodowiska I st
IS-4 Inżynieria ¦rodowiska II st
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/