Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne od dnia 1.10.2021 r.

 Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne od dnia 1.10.2021 r.

Jak poinformował w swoim piśmie Prorektor ds. Studenckich dr inż. Marek Bauer: w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Samorządem Doktoranckim została ustalona kwota w wysokości 1051,70 zł miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta/ doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne od dnia 1.10.2021 r. 

Dochód na osobę w rodzinie oznacza przeciętny miesięczny dochód osiągnięty przez osobę w rodzinie studenta/doktoranta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student/ doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.data publikacji: 24.06.2021 r. przez: MP, 946 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/