Listy wyboru specjalno뜻i

 Listy wyboru specjalno뜻i

Szanowni Pastwo

pod adresem

esws.wis.pk.edu.pl

znajduj si ostateczne listy studentów zapisanych na specjalno턢i w ramach kierunku In퓓nieria 쫞odowiska. Dostp wymaga zalogowania si do systemu.


data publikacji: 22.01.2014 r. przez: Wilhelm Okarmus, 3601 ods쿽n
© Wydzia In퓓nierii 쫞odowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/