Kontakt

 KONTAKT

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im.Tadeusza Kościuszki

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
bud. W-2

 

Sekretariat
Telefon: +48 12 628 2801
Faks: +48 12 628 3080
 

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/