Konkurs prac dyplomowych

 Konkurs prac dyplomowych

 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, wpisujących się w działania dotyczące innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych jak i produktowych dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej.

Poszukiwane są najlepsze prace dyplomowe z obszarów: 

  • Zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna,  
  • Działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja), 
  • Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),  
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym: zagospodarowanie surowców odpadowych, przywrócenie materiałów do obiegu, 
  • Optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów. 

 

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe) obronione w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 (nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX.)  

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE  

Zgłoszenie pracy dyplomowej odbywa się w I (pierwszym) etapie Konkursu poprzez dedykowane narzędzie dostępne na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow za pośrednictwem, którego należy przesłać zgłoszenie udziału w Konkursie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Do w/w. zgłoszenia należy dołączyć:

  • streszczenie pracy dyplomowej wraz z maksymalnie 10 słowami kluczowymi. Abstrakt powinien maksymalnie zawierać 2000 znaków ze spacjami,. 
  • należy też odznaczyć w zgłoszeniu oświadczenie o treści  „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu prac dyplomowych „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX Edycja 2021” organizowanego przez CEMEX Polska sp. z o.o. z/s w Warszawie i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki oraz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczonych na stronie: https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow

Zgłoszenia, które nie spełnią powyższych wymogów, nie wezmą udziału w Konkursie.

Konkurs prac dyplomowych wpisuje się w realizację strategii CEMEX „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. w zakładach w Europie. Wśród uczestników konkursu firma poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Organizatorzy są przekonani, że współpraca z uczelniami, studentami i absolwentami jest jedną z dróg do osiągnięcia tego dążenia. 

 data publikacji: 04.01.2022 r. przez: MP, 553 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/