Komunikat ws. kształcenia na WISIE PK w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21

 Komunikat ws. kształcenia na WISIE PK w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, a także prognozy dotyczące rozwoju pandemii COVID-19 w najbliższych miesiącach, władze rektorskie Politechniki Krakowskiej podjęły decyzję w sprawie realizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w formie mieszanej, a więc stacjonarno-zdalnej.

Opracowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie organizacji zajęć pozostawiono w gestii wydziałów. Poniżej przestawiamy ustalone decyzją Dziekana WIŚiE założenia dot. organizacji kształcenia i zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021.

 

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK (zarówno na kierunkach prowadzonych na WIŚiE samodzielnie jak i na kierunkach międzywydziałowych koordynowanych przez WIŚiE) przewiduje się następujący sposób prowadzenia zajęć:

 

1.Wprowadzenie mieszanego („hybrydowego”) systemu prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/21, z przewagą zajęć zdalnych, tak aby zminimalizować udział zajęć stacjonarnych do rzeczywiście niezbędnych.

 

2. Wszystkie zajęcia w formule wykładu i seminarium będą prowadzone zdalnie. Zajęcia przewidziane do prowadzenia w sposób zdalny muszą w minimum 60% być prowadzone w kontakcie z prowadzącym (wideospotkania).

 

3. W trybie stacjonarnym/częściowo stacjonarnym prowadzone będą:

  • ćwiczenia dla I roku studiów I stopnia (obligatoryjnie),

  • zajęcia realizowane przez laboratoria aparaturowe (obligatoryjnie), 

  • wybrane zajęcia (Lk, P oraz Ć dla starszych roczników) w ramach przedmiotów, dla których zdalne prowadzenie wiąże się z dużymi utrudnieniami lub niemożliwością osiągnięcia wymaganych efektów uczenia się (po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Dziekana WIŚiE).

 

4. Zajęcia przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym będą prowadzone na sali w ok. 60% godzin przewidzianych w programie studiów, w większej liczbie grup o małej liczebności, wynikającej z ograniczeń sanitarnych, właściwych dla wielkości i charakteru sali. Pozostała część zajęć prowadzona będzie w sposób zdalny (wprowadzenia, uzupełnienia).

 

5. Harmonogram prowadzenia zajęć (plan zajęć) będzie przewidywał minimalizowanie kontaktu studentów między sobą i ograniczanie zajęć do minimalnej ilości pomieszczeń poprzez:

  • planowanie konkretnych dni tygodnia dla zajęć stacjonarnych na poszczególnych kierunkach i latach studiów,

  • blokowanie zajęć, minimalizujące rotację studentów w laboratoriach,

  • przewidywanie nauczania danej grupy w tej samej sali audytoryjnej w obrębie dnia zajęć stacjonarnych.

 

Szczegółowe rozwiązania w zakresie organizacji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów są aktualnie przygotowywane i zostaną opublikowane niezwłocznie po ich opracowaniu.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu, władze wydziału nie wykluczają decyzji o całkowitym przejściu na kształcenie zdalne.data publikacji: 18.08.2020 r. przez: MP, 3416 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/