Komunikat ws. kształcenia na WISIE PK w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

 Komunikat ws. kształcenia na WISIE PK w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

 

Aktualizacja z 07.05.2021 r.:

 

W związku z obowiązującymi ograniczeniami i koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa wynikająch z trwającego stanu pandemii okres realizacji zajęć w trybie wyłącznie zdalnym na kierunkach realizowanych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Międzywydziałowych Kierunkach Studiów przedłużony zostaje do końca semestru letniego 2020/21.

Informacja powyższa dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Poniżej wcześniejszy komunikat w tej sprawie.

 


 

Informujemy, że w sezonie letnim 2020/21 na WIŚiE zajęcia będą prowadzone w następującym układzie:


1) W pierwszej połowie semestru zajęcia prowadzone będą wyłącznie w sposób zdalny, wg planu zajęć zamieszczonego na stronie Wydziału (z wyłączeniem zajęć laboratoryjnych).


2) W drugiej połowie semestru przewiduje się realizację zajęć laboratoryjnych w sposób stacjonarny (jeżeli sytuacja epidemiologiczna
na to pozwoli) oraz kontynuację pozostałych zajęć w sposób zdalny. 


Dla części kierunków i roczników z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych przewidziano w planie zajęć skumulowanie wykładów w pierwszej części semestru, co umożliwi w dalszej kolejności sprawną realizację laboratoriów stacjonarnych.


Wszelkie informacje o realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów przekażą prowadzący na pierwszym wykładzie.data publikacji: 07.05.2021 r. przez: MP, 581 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/