Dziekani Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE WISiE PK

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK

 

Prodziekani Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej:

 
 
 
 

dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK

I zastępca dziekana ds. nauki i rozwoju kadry

 

 

 

 

dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK

prodziekan ds. studenckich

kierunek energetyka (E)

 

konsultacje w trakcie semestru i sesji:

poniedziałek w godz.11:30-12:30

środa w godz.13:30-14:30

bud.W-2, pok. 334 (III piętro); tel. 12 628 28 25

 

dr inż. Piotr Beńko

prodziekan ds. studenckich, przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

kierunek inżynieria środowiska (IŚ),

OZE i infrastruktura komunalna (OZEiIK),

inżynieria czystego powietrza (ICzP)

 

konsultacje w trakcie semestru i sesji:

środa 12:30-13:30
poniedziałek w godz. 11:00-12:00 (w pok. 404)
czwartek w godz. 9:30-11:00 (w pok. 404)
 

bud.W-2, pok. 334 (III piętro); tel. 12 628 28 25

 

dr inż. Jarosław Müller

prodziekan ds. studenckich, współpracy międzynarodowej 

kierunek budownictwo (BUD),

inżynieria i gospodarka wodna (IiGW)

oraz studia niestacjonarne

 

konsultacje w trakcie semestru i sesji:

wtorek w godz. 9:30-10:30

bud.W-2, pok. 334 (III piętro); tel. 12 628 28 25

 

© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/