Kierunki i specjalności na WIŚiE PK

 Kierunki i specjalności na WIŚiE PK

 

Prezentujemy zestawienie kierunków studiów oraz specjalności planowanych do uruchomienia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK w roku akademickim 2019/20.

Poniższe tabelaryczne ujęcie opracowano na podstawie:

 • Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki nr 65/d/12/2018 z 19 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 28/d/05/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 kwietnia 2019 r. nr 34/d/04/2019 w sprawie uruchomienia międzywydziałowego kierunku studiów inżynieria czystego powietrza prowadzonego przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej.

 

Po wiecej informacji odsyłamy zainteresowanych  do tegorocznego INFORMATORA dla KANDYDATÓW na STUDIA WIŚiE 

 

 Kierunek

 Specjalność

Poziom kształcenia

 

STUDIA STACJONARNE

inżynieria środowiska

 • Hydroinżynieria

 • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

 • Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle

 • Inżynieria dróg wodnych

 • Environmental and Land Engineering (Inżynieria i kształtowanie środowiska – w języku angielskim)

studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria i gospodarka wodna

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

energetyka

 • Systemy i urządzenia energetyczne

 • Energetyka niekonwencjonalna

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

 • Modelowanie komputerowe w energetyce

 • Energy  Systems and Machinery 
  (Systemy i urządzenia energetyczne – w języku angielskim)

studia II stopnia 1,5-roczne

gospodarka przestrzenna

kierunek międzywydziałowy

WIŚiE-WA-WIL

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

 • Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

 • Urbanistyka i transport

studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria czystego powietrza

kierunek międzywydziałowy

WIŚiE-WM-WIL

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

inżynieria środowiska

 • Technologie i instalacje w inżynierii środowiska

studia I stopnia 4-letnie

 • Hydroinżynieria

 • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

studia II stopnia 2-letnie

energetyka

 • Systemy i urządzenia energetyczne

 • Energetyka niekonwencjonalna

studia I stopnia 4-letnie

studia II stopnia 2-letnie

 • Modelowanie komputerowe w energetyce

studia II stopnia 2-letnie

 

 data publikacji: 06.05.2019 r. przez: MP, 2682 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/