Harmonogram składania wniosków o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2016/17 w październiku 2016 r.

 Harmonogram składania wniosków o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2016/17 w październiku 2016 r.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora i stypendium specjalnego na semestr zimowy zostaje na naszym Wydziale częściowo przedłużone do dnia 14 października. Tzn. do 10 października (poniedziałek) zobowiązani są złożyć wnioski studenci studiów I-go stopnia (inżynierskich); studenci studiów magisterskich proszeni są o składanie wniosków w dniach 11 – 14 października.
Przyjmowanie wniosków: pokój 332, III piętro, Dziekanat .
 
Druki wniosków:  Pomoc materialna
 
Informacje dot. przyznawania pomocy materialnej : inż. Anna Hodbod tel. 12 628-20-97  , hodbod@wis.pk.edu.pldata publikacji: 20.09.2016 r. przez: Anna Hodbod, 2102 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/