FACULTY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY

 FACULTY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z dn. 26.11.2021 r. nastąpiła zmiana oficjalnie stonowanej nazwy Wydziału w języku angielskim.

Obowiązująca obecnie nazwa to: Faculty of Environmental Engineering and Energy. Zastąpiła ona wcześniejszą Faculty of Environmental and Power Engineering.

Zapytany o powody, z których wyniknęła potrzeba zmiany poprzednio funkcjonującej nazwy, prodziekan Wydziału, profesor Sławomir Grądziel wyjaśnia następująco: – Sformułowanie power engineering odnosi się do elektroenergetyki, zakładów produkujących energię elektryczną, co bliższe jest Wydziałowi Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na PK. Natomiast pojęcie energy wskazuje na energetyką cieplną, i właśnie tą się na WISIE zajmujemy. Ponadto uznaliśmy za konieczne zachowanie spójności z nomenklaturą przyjętą dla dyscypliny, w obrębie której funkcjonujemy. Jej oficjalne tłumaczenie na język angielski to Environmental Engineering, Mining and Energy. Ponieważ na Wydziale nie mamy górnictwa, ten człon pominęliśmy, pozostawiając pozostałe składowe nazwy.

 data publikacji: 15.12.2021 r. przez: MP, 334 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/