1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2019 (I Międzynarodowa Konferencja poświęcona Środowiskowemu i Astronomicznemu Zanieczyszczeniu Świetlnemu)

 

21-22 września 2019 r. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbędzie się organizowana przez WIŚ PK oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

konferencja poświęcona tematyce zanieczyszczenia światłem - EALPO 2019.

Wydarzenie objął swoim patronatem rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

 

Celem konferencji jest przedstawienie zanieczyszczenia światłem sztucznym (ang. light pollution)  jako problemu interdyscyplinarnego i omówienie metod minimalizowania tego zjawiska i jego negatywnych skutków. Poruszone zostaną tematy nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania oświetlenia, jego negatywne skutki (oślepianie, wkraczanie, nadmierne oświetlenie, zmniejszona widoczność, blask nieba i marnowanie energii).

 

Tematyka wystąpień obejmuje:

  • wpływ zanieczyszczenia świetlnego na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów lądowych i wodnych
  • wpływ zanieczyszczenia świetlnego na zdrowie ludzi
  • wpływ zanieczyszczenia świetlnego na prowadzenie badań astronomicznych
  • aspekty meteorologiczne zanieczyszczenia świetlnego
  • metody ograniczania i minimalizacji zanieczyszczenia świetlnego
  • astroturystykę w aspekcie zanieczyszczenie świetlnego
  • kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczenia świetlnego
  • ekonomiczne aspekty problemu zanieczyszczenia świetlnego

Zobacz szczegółowy program.

 

Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili osoby związane z ekologią, astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Więcej informacji na stronie konferencji: 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution EALPO 2019

 data publikacji: 20.09.2019 r. przez: MP, 932 odsłon
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/