Dziekan WI¦IE PK przewodnicz±cym Sekcji uzdatniania wody i oczyszczania ¶cieków PAN.

 Dziekan WI¦IE PK przewodnicz±cym Sekcji uzdatniania wody i oczyszczania ¶cieków PAN.

Z przyjemno¶ci± informujemy, że prof. Stanisław M. Rybicki, dziekan WISIE PK został powołany na przewodnicz±cego Sekcji uzdatniania wody i oczyszczania ¶cieków Komitetu Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. 

Powołanie na Przewodnicz±cego

Serdecznie gratulujemy!

 data publikacji: 30.03.2021 r. przez: MP, 707 odsłon
© Wydział Inżynierii ¦rodowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/