Dyplomowanie

   DYPLOMOWANIE 

 
PODSTAWY PRAWNE:
Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonego przez Senat PK w dniu 29.05.2019 r. 

CHCESZ UNIKNĄĆ BŁĘDÓW I POPRAWEK PRZY EDYCJI PRACY? Zapoznaj się z dokumentem Wytyczne dotyczące standardów pisania prac dyplomowych.

 

Dokumenty niezbędne przed rozpoczęciem semestru dyplomującego:

  1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej
  2. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej.

 

Do systemu ASAP należy wstawiać prace w jednym pliku PDF. W pracy powinny być osadzone wszystkie elementy graficzne. Jeżeli jest to technicznie możliwe, część projektowa pracy powinna zostać wyeksportowana do pliku PDF z kompresją zapewniającą jakość sieciową, a następnie połączona z częścią opisową w jeden plik PDF.

 

Zawartość PRACY DYPLOMOWEJ

  1. Strona tytułowa:
  1. Strona nr 2 - Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  - wydruk z systemu ASAP

  2. Strona nr 3 - Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - wydruk z systemu ASAP

  3. Strona nr 4 - Oświadczenie studenta o zgodności treści egzemplarza pracy dyplomowej dostarczonej do dziekanatu i pliku pracy w ASAP - wydruk z systemu ASAP

 

Komplet dokumentów wymagany do EGZAMINU DYPLOMOWEGO,

który należy złozyć do dziekanatu 5 DNI przed egzaminem dyplomowym:

 

 

***

UWAGA! STUDENCI ZDECYDOWANI NA KONTYNUACJĘ NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA!
Przypominamy Państwu, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji 4 lutego 2020 r.(tj. wtorek) upływa nieprzekraczalny termin elektronicznej rejestracji kandydatów na studia II stopnia. Bez dokonania rejestracji w systemie rekrutacyjnym PK nie ma możliwości kontynuacji procesu rekrutacyjnego po obronie pracy!
(Szczegółowe informacje uzyskają Państwo telefonicznie w swoim dziekanacie.)

 

***

Uprzejmie informujemy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, że odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych  odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 15.00 w pok. 326 III p. u Pani Agnieszki Mazur.
 
***
 
Egzamin dyplomowy dla kierunku Międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna - zagadnienia:
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/