Studia doktoranckie

 STUDIA DOKTORANCKIE

 

Od roku akademickiego 2019/2020 studenci 1 roku studiów doktorackich realizuja kształcenie w Szkole Doktorskiej PK.

 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki kontynuuje realizację 4-letnich stacjonarnych (bezpłatnych) studiów doktoranckich dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020.
Studia te przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Studia stacjonarne realizowane są na podstawie programu studiów doktoranckich uchwalonego decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska.
 
Ramy studiów i tryb rekrutacji określa regulamin, natomiast dobór przedmiotów oraz szczegółowy zakres badań i innych obowiązków doktoranta ustala kierownik studiów doktoranckich na podstawie rekomendacji opiekuna naukowego.
 
 
kierownik studiów: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof PK                                  tel: 012 628 2865
obsługa administracyjna studiów: Dziekanat WIŚiE – mgr Renata Książek-Partyka                       tel: 012 628 3081
 
Informacje ogólne:
 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Politechniki Krakowskiej,
  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,
  bud. W-2, III p. pok. 326,
  tel. (012) 628-30-81,
  e-mail: rkp@wis.pk.edu.pl
 
© Wydział Inżynierii Środowiska http://www.wisie.pk.edu.pl/