Aktualności

 Aktualności

 <<  Poprzednia   54   55   56   57  58 59   60   61   62  Następna   >>  

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia: 

Listy przyjętych na studia niestacjonarne II stopnia:

 

data publikacji: 22.09.2016 r. przez: Radosław Tomasik


W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 
JM Rektor PK ustanowił 3 października br. 
dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

data publikacji: 21.09.2016 r. przez: Renata Książek-Partyka


Składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora i stypendium specjalnego na semestr zimowy zostaje na naszym Wydziale częściowo przedłużone do dnia 14 października. Tzn. do 10 października (poniedziałek) zobowiązani są złożyć wnioski studenci studiów I-go stopnia (inżynierskich); studenci studiów magisterskich proszeni są o składanie wniosków w dniach 11 – 14 października.
Przyjmowanie wniosków: pokój 332, III piętro, Dziekanat .
 
Druki wniosków:  Pomoc materialna
 
Informacje dot. przyznawania pomocy materialnej : inż. Anna Hodbod tel. 12 628-20-97  , hodbod@wis.pk.edu.pl

data publikacji: 20.09.2016 r. przez: Anna Hodbod


WYNIKI DODATKOWEJ REKRUTACJI - listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie):

(Listy zostały pogrupowane na zakwalifikowanych na kierunek podstawowy i tzw. kolejny kierunek studiów.)

data publikacji: 16.09.2016 r. przez: MP


 <<  Poprzednia   54   55   56   57  58 59   60   61   62  Następna   >>  
© Wydział Inżynierii Środowiska https://www.wisie.pk.edu.pl/