Porozumienie o współpracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Politechniki Krakowskiej podpisane

Współpraca Politechniki Krakowskiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozwijana będzie w obszarach związanych z inżynierią, budownictwem wodnym, ochroną przed powodzią i suszą oraz zarządzaniem środowiskiem wodnym.
23 stycznia 2018 r. w siedzibie krakowskiego RZGW porozumienie podpisali p. Aleksandra Malarz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dr hab. inż. Stanisław Rybicki, Dziekan WIŚ PK.

 

 

 

– Porozumienie zastępuje umowę o współpracy podpisaną wiele lat temu. Realizacja obecnego porozumienia funkcjonować będzie w ramach nowej organizacji działu administracji rządowej pn. „gospodarka wodna”, zgodnej z nowym Prawem Wodnym – ustawą obowiązującą od 1 stycznia b.r. – powiedziała po podpisaniu dokumentu prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, Dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej na co dzień współpracującego  z RZGW. – Umowa gwarantuje studentom i dyplomantom WIŚ realizację praktyk, warsztatów i prac dyplomowych związanych z praktycznymi zagadnieniami w zakresie gospodarowania wodami, budownictwa wodnego i żeglugi, także na obiektach hydrotechnicznych.

 

1 stycznia 2018 r. w systemie gospodarki wodnej w naszym kraju została wprowadzona radykalna zmiana. W miejsce kilku organów powołano jeden – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który przejął dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych.

 

Zmiana ta w założeniu ma uporządkować administrowanie zasobami wodnymi i ich ochronę. Wody Polskie podlegają Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, któremu przypisano dział administracji rządowej „gospodarka wodna”. Na ogólnie rozumianą gospodarkę wodną przewidziano znaczne środki finansowe. W ramach tych środków zaplanowano modernizację i rozbudowę systemu dróg wodnych, która obejmuje tworzenie warunków dla żeglugi towarowej, rekreacji i turystyki wodnej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

– Wody Polskie to jednostka, która w nowym systemie zarządza masami wody w tej części Polski, w której mieszkamy. Zmieniło się prawo oraz przyporządkowanie odpowiedzialności za wody i dlatego musimy renegocjować umowy, które mieliśmy z dawnym RZGW. Obecnie stroną umowy jest PGW Wody Polskie, reprezentowane przez RZGW jako jednostkę operacyjną. Troszkę inne logo ale ci sami specjaliści – wyjaśnia dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, Dziekan WIŚ PK .  

 

W porozumieniu, oprócz zapisów dotyczących współpracy naukowo-badawczej, znalazły się punkty istotne z perspektywy studenta WIŚ. Przede wszystkim jest to zapis o prowadzeniu badań terenowych, praktyk i warsztatów na obiektach hydrotechnicznych. – Dzięki temu na nieżeglugowe obiekty budownictwa wodnego, które Wody Polskie eksploatują, będziemy posyłali studentów na profilowane praktyki zawodowe – tłumaczy Dziekan Rybicki. – Studenci zobaczą nie tylko jak się buduje takie obiekty ale też na czym polega ich eksploatacja. Zobaczą czemu służą pewne urządzenia i rozwiązania, jak działa galeria, jak się sprawdza, że zapora jest szczelna.  W większości tych obiektów spotkają swoich kolegów sprzed lat, naszych absolwentów, którzy eksploatują te obiekty.

 

Kolejny ważny zapis porozumienia wskazuje jako formę współpracy określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych oraz współpracę przy ich realizacji. Oddając głos Dziekanowi - To znaczy, że Wody Polskie będą proponowały nam prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, których zakres i tematyka odpowiadałby ich potrzebom. Prace dotyczące oceny pewnych zjawisk, opisu pewnych zjawisk, koncepcji pewnych rozwiązań. Te prace będą przygotowywane na Politechnice pod kierunkiem naszych specjalistów, natomiast będą też konsultowane z praktyką gospodarczą czyli Wodami Polskimi. 

Moje marzenie jest takie, by jak największa część prac dyplomowych powstających na WIŚ była wykorzystywana w praktyce. Nie chodzi tu o kwestie finansowe, lecz o to, by młody człowiek, który robi dyplom, miał poczucie, że ten dyplom nie trafia na półkę promotora, tylko ktoś z niego korzysta. Nawet jeśli jest to wycinek pewnej większej całości, to jest to zorientowane praktycznie rozwiązanie odpowiadające zapotrzebowaniu. Na świecie tak się trafia do pracodawcy, zwłaszcza dobrego pracodawcy, że człowiek daje się poznać, realizując na terenie pracodawcy pewne prace jeszcze jako student. 

 data publikacji: 24.01.2018 r. przez: MP, 3792 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt