Politechnika Krakowska i Krakowski Holding Komunalny wspólnie aplikują o środki na testowe wykorzystanie innowacyjnych technologii termomodernizacji obiektów komunalnych.

Podpisana przez Tadeusza Trzmiela – Prezesa Zarządu KHK S.A. i Witolda Śmiałka – Członka Zarządu KHK S.A. oraz dr. hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof PK – Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK umowa zakłada wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju.

 

 

 

Pozyskane  w ten sposób fundusze pozwolą na wykorzystanie i zbadanie innowacyjnych technologii opracowanych przez naukowców PK w zakresie związanym z potrzebami Gminy Miejskiej Kraków do poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych. Wykonanie pilotażowego wdrożenia przewidywane jest na obiektach Gminy Miejskiej Kraków: Przedszkolu 148 na os. Tysiąclecia 37 oraz Szkole Podstawowej nr 103 na os. Kolorowym 29. Integralną częścią projektu będzie także prowadzenie badań innowacyjnych technologii na funkcjonujących obiektach.

 

 

 

Jak wyjaśnia dr inż. Jarosław Müller, prodziekan WIŚiE PK, który wspólnie z dr inż. Małgorzatą Fedorczak-Cisak odpowiada na PK za koordynację działań wynikających z zapisów umowy: – Projekt przewiduje termomodernizację szkoły i przedszkola z wykorzystaniem innowacyjnych technologii wymyślonych przez Politechnikę. Szkoła i przedszkole to komunalne obiekty, które na czas trwania projektu stają się stanowiskiem laboratoryjnym. KHK, jako spółka miejska, będzie tym stanowiskiem laboratoryjnym dysponować. Właśnie teraz trwają szczegółowe rozstrzygnięcia, jak formalnie zapisać tę nietypową konstrukcję prawną.  Zapytany czym podyktowany był dobór tego akurat przedszkola i szkoły dr Müller stwierdził: – właśnie te placówki wskazało miasto, ponieważ są to najgorzej wypadające w bilansie energetycznym obiekty komunalne.

Te dwa obiekty będą stanowiły pilotaż głębokiej termomodernizacji. Będą miały zmodernizowane: zarówno powłokę budynku, okna, jak również instalacje. Gdy wypracujemy optymalną termomodernizację, będziemy mogli ją aplikować na wszystkie pozostałe szkoły. – dodaje dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, na co dzień kierująca Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK. – A po przeprowadzeniu wszystkich działań będziemy monitorować, chcemy potwierdzić, że zużycie energii faktycznie spadło o tyle, o ile przewidzieliśmy.

To też jest innowacyjne – uzupełnia dr Müller ­– ponieważ dotychczas termomodernizacja polegała na projekcie i budowie. A Szybka ścieżka NCBiR wymusza efekt ekonomiczny, będziemy musieli wykazać zyski i możliwość upowszechnienia tej innowacji z policzalnym skutkiem. Technologia musi być długofalowa i przynosić zysk.

 

 

 

Pełna fotorelacja z wydarzenia.data publikacji: 31.10.2019 r. przez: MP, 735 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt