rozmiar

kontrast

 Politechnika Krakowska i Krakowski Holding Komunalny wspólnie aplikują o środki na testowe wykorzystanie innowacyjnych technologii termomodernizacji obiektów komunalnych.

Podpisana przez Tadeusza Trzmiela – Prezesa Zarządu KHK S.A. i Witolda Śmiałka – Członka Zarządu KHK S.A. oraz dr. hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof PK – Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK umowa zakłada wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju.

 

 

 

Pozyskane  w ten sposób fundusze pozwolą na wykorzystanie i zbadanie innowacyjnych technologii opracowanych przez naukowców PK w zakresie związanym z potrzebami Gminy Miejskiej Kraków do poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych. Wykonanie pilotażowego wdrożenia przewidywane jest na obiektach Gminy Miejskiej Kraków: Przedszkolu 148 na os. Tysiąclecia 37 oraz Szkole Podstawowej nr 103 na os. Kolorowym 29. Integralną częścią projektu będzie także prowadzenie badań innowacyjnych technologii na funkcjonujących obiektach.

 

 

 

Jak wyjaśnia dr inż. Jarosław Müller, prodziekan WIŚiE PK, który wspólnie z dr inż. Małgorzatą Fedorczak-Cisak odpowiada na PK za koordynację działań wynikających z zapisów umowy: – Projekt przewiduje termomodernizację szkoły i przedszkola z wykorzystaniem innowacyjnych technologii wymyślonych przez Politechnikę. Szkoła i przedszkole to komunalne obiekty, które na czas trwania projektu stają się stanowiskiem laboratoryjnym. KHK, jako spółka miejska, będzie tym stanowiskiem laboratoryjnym dysponować. Właśnie teraz trwają szczegółowe rozstrzygnięcia, jak formalnie zapisać tę nietypową konstrukcję prawną.  Zapytany czym podyktowany był dobór tego akurat przedszkola i szkoły dr Müller stwierdził: – właśnie te placówki wskazało miasto, ponieważ są to najgorzej wypadające w bilansie energetycznym obiekty komunalne.

Te dwa obiekty będą stanowiły pilotaż głębokiej termomodernizacji. Będą miały zmodernizowane: zarówno powłokę budynku, okna, jak również instalacje. Gdy wypracujemy optymalną termomodernizację, będziemy mogli ją aplikować na wszystkie pozostałe szkoły. – dodaje dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, na co dzień kierująca Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK. – A po przeprowadzeniu wszystkich działań będziemy monitorować, chcemy potwierdzić, że zużycie energii faktycznie spadło o tyle, o ile przewidzieliśmy.

To też jest innowacyjne – uzupełnia dr Müller ­– ponieważ dotychczas termomodernizacja polegała na projekcie i budowie. A Szybka ścieżka NCBiR wymusza efekt ekonomiczny, będziemy musieli wykazać zyski i możliwość upowszechnienia tej innowacji z policzalnym skutkiem. Technologia musi być długofalowa i przynosić zysk.

 

 

 

Pełna fotorelacja z wydarzenia.data publikacji: 31.10.2019 r. przez: MP, 1550 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt