rozmiar

kontrast

 Pasjonaci Systemów Informacji Geograficznej na WIŚ PK

GIS Day (Dzień GIS) to święto użytkowników Systemów Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information Systems) organizowane na całym świecie od końca lat ’80 ubiegłego wieku, a w Krakowie od roku 2009. Tegoroczny GIS Day obchodzony był pod hasłem: „Wirtualna rzeczywistość”, a kilkuset pasjonatów GIS spotkało się na Wydziale Inżynierii Środowiska PK podczas wydarzenia zorganizowanego przez Koło Naukowe „Szuwarek”.

 

GIS Day (Dzień GIS) to wydarzenie, które powstało z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri i jest częścią Tygodnia Świadomości Geograficznej. Głównym celem Dnia Systemów Informacji Geograficznej (GIS Day) jest popularyzacja wiedzy na temat możliwości, które niesie za sobą wykorzystanie systemów GIS w różnych dziedzinach życia człowieka.

 

W Krakowie GIS Day obchodzony jest od 2009 roku. Pierwszy odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a kolejne na Akademii Górniczo Hutniczej (2010), Politechnice Krakowskiej (2011),  Uniwersytecie Rolniczym (2012),  Uniwersytecie Jagiellońskim (2013), Uniwersytecie Pedagogicznym (2014) i  AGH (2015). W tym roku pasjonaci GIS spotkali się ponownie w murach PK, na Wydziale Inżynierii Środowiska. Głównym organizatorem było Studenckie Koło Naukowe „Szuwarek”, którego opiekunami są dr inż. Robert Szczepanek oraz dr inż. Marta Cebulska. W przygotowaniu imprezy udział wzięły również Studenckie Koła Naukowe krakowskich uczelni.

 

Oficjalnego otwarcia GIS Day dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska – dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki. Wydarzenie zaszczycili swoją obecności m.in.  prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak – Przewodniczący Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności, Wojciech Przybylski  – Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul – Dyrektor Krakowskiego Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, dr inż. Kazimierz Bujakowski – były Główny Geodeta Kraju oraz  Członkowie Komisji Geoinformatyki PAU.

   

Tegoroczny GIS Day obchodzony był pod hasłem: „Wirtualna rzeczywistość”. Zaproszono do udziału firmy, które zajmują się wdrażaniem praktycznych rozwiązań związanych z rzeczywistością wirtualną (ang. Virtual Reality) oraz rzeczywistością rozszerzoną (ang. Augmented Reality). Agnieszka Zychowicz i Jakub Zychowicz (Na Niby Studio) opowiedzieli o możliwości wykorzystania technologii z branży gier komputerowych na rynku nieruchomości. Karol Kwiatek przybliżył technologiczne podstawy wykorzystania kamer 360, obrazujących przestrzeń wokół operatora. Adrian Łapczyński oraz Ewa Wójcikowska (Epic VR) zaprezentowali sprzęt do filmów 360 oraz możliwości filmów kręconych z perspektywy widza. Michał Żugajewicz (EnviroSolutions) przedstawił wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w promocji i informacji turystycznej. Dzięki Łukaszowi Lesickiemu (NanoGames) można było zobaczyć, jak technologie z gier komputerowych mogą być wykorzystane przy tworzeniu realistycznego i interaktywnego symulatora małego miasta. Piotr Dronszczyk (Apply Capnor) zaprezentował wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia dokumentacji technicznej zaawansowanych projektów inżynierskich.

 

Kolejna grupa prezentacji dotyczyła zagadnienia Smart City. Robert Jędrzejczak (ESRI) pokazał jak wiele można zyskać, integrując dane przestrzenne w jednolitym i wielodostępnym systemie przestrzennym. Przykładów było kilka, ale chyba najbardziej spektakularny z nich to organizacja Przystanku Woodstock. Piotr Łukasik, Adam Piórkowski oraz Michał Lupa (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowaniej, AGH) zaprezentowali mapy czasu dojazdu dla służb ratownictwa medycznego. Wojciech Przybylski (Krakowski Park Technologiczny) opowiedział, czym jest Smart City, i na ile może wspomóc zarządzanie miastami. Magdalena Grzybek i Martyna Waloska (KN Systemów Komunikacji, PK) zaprezentowały nowoczesne narzędzia przestrzenne, wspomagające zarządzanie miastem.

 

W konferencji udział wzięło około 400 osób, w tym młodzież nie tylko szkół wyższych ale również średnich, m.in. z Miechowa oraz z Gorlic. Oprócz tego, że uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych referatów przybliżających różnorodne obszary zastosowania GIS, mogli również poznać efekty pracy studenckich kół naukowych.  Na stoisku przygotowanym przez Koło Naukowe Geodetów z UR dumnie prezentował się dron. Ponieważ latanie w budynku byłoby trudne, każdy mógł spróbować swoich sił na specjalnym symulatorze. Poza tym można było wziąć udział w konkursie geograficznym oraz sprawdzić czy widzi się stereoskopowo. SKN Geografów UP przedstawiło swoją interpretację tegorocznego tematu, prezentując instalację „Woda wirtualna”. Na  stanowisku Koła Geografów UJ prezentowano filmy na temat projektów - m. in. FORECOM (dotyczący zmiany powierzchni lasów w regionach górskich a realizowany przy współpracy ze Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research) oraz Atlas Tatr (niedawno nagrodzony w konkursie Najlepsze Wydawnictwa o górach w kategorii Mapy i atlasy). Stoiska zaproszonych firm (EpicVR, Geoline oraz Envirosolutions) przyciągnęły rzesze zainteresowanych. Można było nie tylko porozmawiać o prezentowanym sprzęcie, ale również samemu zanurzyć się w wirtualną rzeczywistość.

 

W trakcie trwania imprezy, na stoiskach kół naukowych, przygotowane były różnorodne konkursy oraz zagadki do rozwiązania. Pierwsze miejsce zajęła Pani Marta Włodarczyk z Akademii Górniczo- Hutniczej, drugie – Pan Norbert Zastępa z Gorlic, a trzecie Aleksandra Janek, Aleksandra Wróblewska, Aleksandra Kępkowik z Gorlic. Nagrody dla zwycięzców ufundowały firmy uczestniczące w GIS Day oraz Politechnika Krakowska.

 

Listę wszystkich prezentacji, oraz same prezentacje, można znaleźć na stronie GIS Day 2016

 data publikacji: 06.12.2016 r. przez: MP, 3805 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt