Otwarta Szkoła Letnia na WI¦

W czerwcu na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej zainauguruje swoj± działalno¶ć Otwarta Szkoła Letnia. Zajęcia będ± odbywały się w dniach 4-15 czerwca br., a udział w nich mog± wzi±ć wszyscy zainteresowani. 
 
OSL nowa
 
Głównym założeniem Otwartej Szkoły Letniej jest wsparcie działalno¶ci dydaktyczno-naukowej Wydziału Inżynierii ¦rodowiska Politechniki Krakowskiej. Ponadto organizatorzy chc± podtrzymywać wieloletnie kontakty pracowników WI¦ PK z krajowymi i zagranicznymi o¶rodkami akademickimi oraz współpracę z ich wykładowcami. Docelowo planowane jest wł±czenie Politechniki Krakowskiej do konsorcjum, w skład którego wchodz± German Police University, Roma Tre University, Uniwersytet Łódzki oraz Kaunas University of Technology (Litwa).
 
 
Podstawow± formuł± zajęć Otwartej Szkoły Letniej będ± wykłady, warsztaty doskonal±ce wiedzę oraz indywidualne konsultacje, a tematem przewodnim Research Methodology and Statistics. W tajniki planowania eksperymentu z elementami statystyki wprowadzi słuchaczy prof. Robert C. Rickards z German Police University.
 
 
W zajęciach Otwartej Szkoły Letniej WI¦ PK mog± wzi±ć udział wszyscy zainteresowani. W przypadku studentów studiów doktoranckich, decyzj± opiekuna studiów, zajęcia mog± zostać wliczone w zakres kursów realizowanych podczas regularnych semestrów (4 punkty ECTS). Szczegółowy harmonogram pojawi się już wkrótce. 
 
 
Informacji na temat OSL udziela dr inż. Jarosław Müller: jmuller@pk.edu.pl
 

Szczegółowy harmonogram Otwartej Szkoły Letniej:

 

4. June

5. June

6. June

7. June

Block I:

08:30-10:00

The Scientific Approach

 

Basic Elements of Research

 

Research Designs: Pre-Experiments and Quasi-Experiments;

Introduction – An ESP Experiment

Block II:

10:30-12:00

Conceptual Foundations of Research

Research Designs: Experiments

Measurement

Studying the Random Guesser with Marbles in a Fish Bowl

 

 

 

11. June

12. June

13. June

14. June

Block III:

08:30-10:00

A Fundamental Question: Decision Rules

Beyond the Fish Bowl

Review and Conclusion of the ESP Experiment

A Formal Presentation of the Sign Test

Block IV:

10:30-12:00

Picking a Decision Rule:  A Statistical Test

A Full Analysis of the Ten-Coin-Toss Model for the ESP Experiment

Some Practice Problems with Solutions and Discussion

Some Descriptive Statistics

 

Uwaga:

Pierwsze zajęcia odbęd± się o podanej godzinie. Pozostałe godziny (oraz daty) zajęć zostan± ustalone z grup± w zależno¶ci od potrzeb.data publikacji: 07.05.2018 r. przez: Radosław Tomasik, 2116 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ¦RODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DˇBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Katedra Energetyki                  
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt