rozmiar

kontrast

 Organizacja i harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej na WIŚIE PK w roku akademickim 2020/2021

 

 

Daty egzaminów obowiązujących w zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021

I termin

01.02.2021 do  12.02.2021 r. ST. STACJONARNE

01.02.2021 do 14.02.2021 r. ST. NIESTACJONARNE

zimowa sesja egzaminacyjna 2020/2021*

II termin

15.02.2021 do  19.02.2021 r. ST. STACJONARNE

15.02.2021 do 21.02.2021 r. ST. NIESTACJONARNE

zimowa sesja poprawkowa 2020/2021*

 

19.02.2021 r. ST. STACJONARNE

22.02.2021 r. ST. NIESTACJONARNE

zaliczenie semestru zimowego

 

23.02.2021 r.

Składanie dokumentów  w formie elektronicznej na adres e-mail pracownika odpowiedniego dziekanatu, niezbędnych do rejestracji na kolejny semestr (PODANIA 1 egz.) tylko osoby:

- przekraczające dopuszczalny dług kredytowy

- wracające z oczekiwania na powtarzanie semestru

- studenci studiów niestacjonarnych

 

24.02 do 26.02.2021 r.

DZIEKANAT ZAMKNIĘTY

 

III termin

 

23.02.2021 do 22.03.2021 r.

III termin obowiązuje wyłączenie studentów, którzy otrzymają wpis z długiem kredytowym na kolejny semestr

*Zgodnie z Zarządzeniem nr 131 JM Rektora z 4 grudnia 2020 r.

Uczulamy Szanownych Państwa, że powyższy harmonogram będzie bezwzględnie przestrzegany.

 

Dodatkowe istotne informacje:

 • Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest zaliczenie semestru zimowego, czyli zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie obowiązujących zaliczeń i zgromadzenie 30 punktów ECTS.

 

 • Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego dla wszystkich studentów, z wyjątkiem studentów semestru dyplomowego, ustala się na 19 lutego 2021 r. (studia stacjonarne) oraz 22 lutego 2021 r. (studia niestacjonarne).

UWAGA: Studenci, którzy nie zaliczą semestru zimowego w terminie, czyli do 19 lutego br., nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu listy uprawnionych do ubiegania się o stypendium Rektora.

 

 • Studenci, którzy nie spełniają warunków uzyskania wpisu na kolejny semestr, pełnego lub z długiem kredytowym, powinni złożyć w dziekanacie podanie o skierowanie na powtarzanie semestru (termin: 23 luty 2021 r.)

 

 • Student, który nie realizuje przedmiotów kontynuowanych, może uzyskać wpis na semestr letni z długiem kredytowym (wyrównanie do 22 marca  2021 r.), jeżeli braki są mniejsze lub równe niż 12 punktów ECTS z bieżącego semestru i nie przekraczają 18 punktów ze wszystkich semestrów łącznie.

 

 • Student musi powtórzyć semestr, jeżeli:
 1. braki przekraczają dopuszczalny dług kredytowy
 2. dług kredytowy nie został wyrównany w wyznaczonym terminie
 3. student wznawia studia w semestrze, który realizował przed skreśleniem z listy studentów
 4. student nie zaliczył przedmiotu, który jest kontynuowany w kolejnym semestrze studiów lub stanowi podstawę przedmiotu realizowanego w kolejnym semestrze studiów

 

 • Gdy wyrównanie długu kredytowego wymaga powtórzenia zajęć, student zobowiązany jest wnieść stosowną opłatę, uzależnioną od liczby powtarzanych godzin dydaktycznych. Liczbę powtarzanych godzin ustala dziekan na podstawie informacji przekazanej przez nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za przedmiot (moduł).

 

 • Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
 1. stwierdzenia braku postępów w nauce,
 2. nieuzyskania zaliczenia semestru w przewidzianym terminie,
 3. niewniesienia obowiązujących opłat związanych z odbywaniem studiów.

 

 • Osoby, które otrzymały zgodę na rejestrację na kolejny semestr z przedmiotu, który jest kontynuowany w semestrze następnym i nie zaliczą go w III terminie ( tj. do  22.03.2021 r.),  nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia z tego przedmiotu  w semestrze letnim. 


data publikacji: 20.01.2021 r. przez: MP, 1105 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt