Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska

 
opiekunowie:
Dr inż. Anna Czaplicka
Dr inż. Agnieszka Generowicz
 
CELE I ZADANIA KOŁA NAUKOWEGO
 
 1. Pogłębianie wiedzy na tematy związane z ochroną środowiska oraz promowanie ekologicznych zachowań w społeczeństwie przez:
  1. Organizowanie seminariów i wykładów o charakterze naukowym,
  2. Udział w festynach i spotkaniach promujących zachowania ekologiczne,
  3. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność proekologiczną.
 2. Inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu ochrony środowiska przyrodniczego oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.
 3. Kształtowanie właściwego stosunku mieszkańców naszego regionu do przyrody i szerzenie pełnego zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony środowiska.
 4. Podejmowanie przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska przyrodniczego, a w szczególności zabieganie o właściwe lokalizowanie obiektów przemysłowych, handlowych, rolnych itp. W celu ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz ochrony zieleni wysokiej, a także podejmowanie interwencji we wszelkich przypadkach degradacji środowiska (nielegalne wysypiska śmieci, zatruwanie wód odpadkami środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, niszczenie parków wiejskich itp.).
 5. Udział studentów w pracach badawczych z zakresu oceny jakości środowiska wodnego oraz udział w pracach projektowych i obliczeniowych z zakresu składowisk odpadów.
 6. Organizowanie wycieczek pokazujących zastosowania praktyczne wiedzy o ochronie środowiska (wizyta w PIG, Zamek Królewski na Wawelu) bądź do zakładów zajmujących się ochroną środowiska (np. WIOŚ, składowisko odpadów).
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego nam i przyszłym pokoleniom.
 
KONTAKT DO OPIEKUNÓW
 
Dr inż. Anna Czaplicka: Budynek WIŚ, pokój 312, III piętro
tel. 12-628-28-78   anna.czaplicka@pk.edu.pl
 
Dr inż. Agnieszka Generowicz: Budynek WIŚ, pokój 428, IV piętro
tel. 12-628-21-83   agenerowicz@pk.edu.pl      
ostatnia modyfikacja: 21.09.2015 r. 22852 odsłon
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
IŚ, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki

Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt