rozmiar

kontrast

 

OBOWIˇZKOWE SZKOLENIA i SPOTKANIE ORGANIZACYJNE    dla studentów I roku studiów stacjonarnych – 1 i 2 paĽdziernika 2019.

 

We wtorek, 1.10.2019 r., zarówno przed jak i po wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 dla studentów I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki PK zorganizowane zostan± obowi±zkowe szkolenia: SZKOLENIE BHP oraz SZKOLENIE BIBLIOTECZNE.

 

W ¶rodę, 2.10.2019 r., studentów I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki PK zapraszamy na SPOTKANIE ORGANIZACYJNE. 

 

Przedstawiamy szczegółowy plan spotkań i szkoleń w rozbiciu na poszczególne kierunki.

 

Szkolenie BHP

1.10.2019

Kierunek energetyka
I stopnia, gr. 1-4

sala nr 14, parter budynku WI¦ PK,

godz. 8.30 - 11.30

Kierunek inżynieria ¶rodowiska
I stopień, gr. 1-3

sala nr 12 parter budynku WI¦ PK,

godz. 8.30 - 11.30

Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna
I stopień, gr. 1-3

sala nr 219, II piętro WI¦ PK,

godz. 8.30 -11.30

Kierunek OZE i infrastruktura komunalna
I stopień, gr. 1-2

sala nr 317, III piętro Wi¦ PK,

godz. 8.30 - 11.30

Kierunek inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, gr.1

Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Czystego Powietrza I stopień, gr. 1

sala nr 120, I piętro budynku Wi¦ PK,

godz. 8.30 - 11.30

SZKOLENIE BIBLOTECZNE

1.10.2019

Kierunek energetyka
I stopnia, gr. 1-4

sala nr 14 parter budynku WI¦ PK,

godz. 14.00 - 15.00

Kierunek inżynieria ¶rodowiska
I stopień, gr. 1-3

sala nr 12 parter budynku WI¦ PK,

godz. 14.00 - 15.00

Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna I stopień, gr. 1-3

Kierunek OZE i infrastruktura komunalna I stopień, gr. 1-2

sala nr 14 parter budynku WI¦ PK,

godz. 15.15 - 16.15

Kierunek inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, gr.1

Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Czystego Powietrza I stopień, gr. 1

sala nr 12 parter budynku WI¦ PK,

godz. 15.15 - 16.16

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

ze studentami I roku studiów stacjonarnych

02.10.2019

Kierunek energetyka I stopnia, gr. 1-4

Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Czystego Powietrza

I stopień, gr. 1

 

sala nr 14 parter budynku WI¦ PK,
godz. 09.00 - 10.30

Prodziekan WiSiE dr hab. inż. S. Gr±dziel, prof.PK

Prodziekan WiSiE dr inż. P. Beńko

Kierunek inżynieria ¶rodowiska I stopień, gr. 1-3

Kierunek OZE i infrastruktura komunalna I stopień, gr. 1-2

 

sala nr 12 parter budynku WI¦, PK
godz. 09.00 - 10.30

Prodziekan WiSiE dr inż. P. Beńko

Kierunek inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, gr.1

Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna
I stopień, gr. 1-3

 

sala nr 12 parter budynku WI¦, PK
godz. 11.00 - 12.30

Prodziekan WiSiE dr inż. J. Müller  

dr inż. I. Godyń

 

W niedzielę, 29.09.2019 r., jeszcze przed oficjaln± inauguracj±, Samorz±d Studencki Politechniki Krakowskiej zaprasza studentów rozpoczynaj±cych studia na WI¦iE do budynku „Działownia” na szkolenia wprowadzaj±ce w tajniki studiowania. 

 

SZKOLENIE wprowadzaj±ce nowych studentów w funkcjonowanie Uczelni

organizowane przez SAMORZˇD STUDENCKI PK

29.09.2019

 

kierunek inżynieria i gospodarka wodna 

kierunek energetyka 

„Działownia", godz.9:30

 

kierunek inżynieria ¶rodowiska

Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Czystego Powietrza

„Działownia", godz. 12:30

 

Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna

kierunek OZE i infrastruktura komunalna

„Działownia", godz.15:30

 

 

 data publikacji: 20.09.2019 r. przez: MP, 4165 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ¦RODOWISKA
INŻYNIERIA ¦RODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria ¶rodowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria ¶rodowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni s± o kontakt
z wła¶ciwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Katedra Energetyki                  
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt