OBOWIˇZKOWE SZKOLENIA i SPOTKANIE ORGANIZACYJNE    dla studentów I roku studiów stacjonarnych – 1 i 2 paĽdziernika 2019.

 

We wtorek, 1.10.2019 r., zarówno przed jak i po wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 dla studentów I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki PK zorganizowane zostan± obowi±zkowe szkolenia: SZKOLENIE BHP oraz SZKOLENIE BIBLIOTECZNE.

 

W ¶rodę, 2.10.2019 r., studentów I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki PK zapraszamy na SPOTKANIE ORGANIZACYJNE. 

 

Przedstawiamy szczegółowy plan spotkań i szkoleń w rozbiciu na poszczególne kierunki.

 

Szkolenie BHP

1.10.2019

Kierunek energetyka
I stopnia, gr. 1-4

sala nr 14, parter budynku WI¦ PK,

godz. 8.30 - 11.30

Kierunek inżynieria ¶rodowiska
I stopień, gr. 1-3

sala nr 12 parter budynku WI¦ PK,

godz. 8.30 - 11.30

Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna
I stopień, gr. 1-3

sala nr 219, II piętro WI¦ PK,

godz. 8.30 -11.30

Kierunek OZE i infrastruktura komunalna
I stopień, gr. 1-2

sala nr 317, III piętro Wi¦ PK,

godz. 8.30 - 11.30

Kierunek inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, gr.1

Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Czystego Powietrza I stopień, gr. 1

sala nr 120, I piętro budynku Wi¦ PK,

godz. 8.30 - 11.30

SZKOLENIE BIBLOTECZNE

1.10.2019

Kierunek energetyka
I stopnia, gr. 1-4

sala nr 14 parter budynku WI¦ PK,

godz. 14.00 - 15.00

Kierunek inżynieria ¶rodowiska
I stopień, gr. 1-3

sala nr 12 parter budynku WI¦ PK,

godz. 14.00 - 15.00

Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna I stopień, gr. 1-3

Kierunek OZE i infrastruktura komunalna I stopień, gr. 1-2

sala nr 14 parter budynku WI¦ PK,

godz. 15.15 - 16.15

Kierunek inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, gr.1

Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Czystego Powietrza I stopień, gr. 1

sala nr 12 parter budynku WI¦ PK,

godz. 15.15 - 16.16

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

ze studentami I roku studiów stacjonarnych

02.10.2019

Kierunek energetyka I stopnia, gr. 1-4

Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Czystego Powietrza

I stopień, gr. 1

 

sala nr 14 parter budynku WI¦ PK,
godz. 09.00 - 10.30

Prodziekan WiSiE dr hab. inż. S. Gr±dziel, prof.PK

Prodziekan WiSiE dr inż. P. Beńko

Kierunek inżynieria ¶rodowiska I stopień, gr. 1-3

Kierunek OZE i infrastruktura komunalna I stopień, gr. 1-2

 

sala nr 12 parter budynku WI¦, PK
godz. 09.00 - 10.30

Prodziekan WiSiE dr inż. P. Beńko

Kierunek inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, gr.1

Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna
I stopień, gr. 1-3

 

sala nr 12 parter budynku WI¦, PK
godz. 11.00 - 12.30

Prodziekan WiSiE dr inż. J. Müller  

dr inż. I. Godyń

 

W niedzielę, 29.09.2019 r., jeszcze przed oficjaln± inauguracj±, Samorz±d Studencki Politechniki Krakowskiej zaprasza studentów rozpoczynaj±cych studia na WI¦iE do budynku „Działownia” na szkolenia wprowadzaj±ce w tajniki studiowania. 

 

SZKOLENIE wprowadzaj±ce nowych studentów w funkcjonowanie Uczelni

organizowane przez SAMORZˇD STUDENCKI PK

29.09.2019

 

kierunek inżynieria i gospodarka wodna 

kierunek energetyka 

„Działownia", godz.9:30

 

kierunek inżynieria ¶rodowiska

Międzywydziałowy Kierunek Inżynieria Czystego Powietrza

„Działownia", godz. 12:30

 

Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna

kierunek OZE i infrastruktura komunalna

„Działownia", godz.15:30

 

 

 data publikacji: 20.09.2019 r. przez: MP, 3420 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ¦RODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DˇBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Katedra Energetyki                  
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt