rozmiar

kontrast

 Nagroda 'Best Presentation Award' dla doktorantki WIŚ

Studentka studiów doktoranckich WIŚ, mgr Gabriela Zemełka, otrzymała nagrodę 'Best Presentation Award' na 16. Międzynarodowej Konferencji Nauk o Ziemi (16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference on Earth and Geosciences SGEM 2016) w Albena, w Bułgarii.

O to prestiżowe wyróżnienie konkurowały 1043 projekty badawcze w ramach 27 paneli tematycznych.

Z laureatką rozmawiamy o nagrodzie, ale też o tym, jak współczesny świat nauki organizuje duże i znaczące konferencje, dlaczego warto w nich uczestniczyć i jak to sobie zorganizować. 

 

Gratulujemy uznania w międzynarodowym gronie. Proszę opowiedzieć coś więcej o konferencji, z której Pani wróciła.

 

GABRIELA ZEMEŁKA: Konferencje SGEM są uznawane za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w międzynarodowym świecie naukowym zajmującym się naukami o ziemi. Przyciągają naukowców, nauczycieli i praktyków reprezentujących instytucje badawcze i edukacyjne, firmy, instytucje rządowe i organizacje doradcze z całego świata. Poza wymianą poglądów ustala się tam globalne priorytety badawcze, także w interesujących mnie dziedzinach geologii czy gospodarce wodnej.

 

A na jakich zasadach i w jakim gronie Państwo konkurowali?  I co to za nagroda?

 

G.Z.: Jest to nagroda ex aequo za najlepszą prezentację konferencyjną, zwycięzcy zostali wyłonieni w głosowaniu spośród wszystkich uczestników konferencji, czyli ponad tysiąca osób.Wystąpienia pogrupowano w ramach 27 paneli tematycznych związanych z szeroko rozumianymi naukami o ziemi. Słuchacze i prowadzący chairmani oddawali głosy na prezentację, którą uznali za szczególnie dobrą i podawali uzasadnienie dla swojego wyboru.

 

To jakich Pani wystąpienie doczekało się podsumowań?

 

G.Z.: Niestety tego nie upubliczniono. (śmiech) Ku swojemu zdziwieniu zostałam wywołana na podium do grona laureatów.To się odbywało podczas ostatniego wieczornego spotkania w restauracji na plaży, podczas tzw. Beach party. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego wyczytywała osoby, które otrzymały nagrodę, głównie profesorów, i wśród nich nagle moje nazwisko. Wręczono mi dyplom, statuetkę. Potem gratulacje i chwila dla reporterów.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tym plażowym aspekcie konferencji, bo to ciekawy wątek. W Polsce wciąż pokutuje pewne wyobrażenie konferencji utrzymanych w tradycyjnym, poważnym duchu, podczas gdy na świecie to już trochę inaczej wygląda. Jak wymiar nauki na najwyższym poziomie, i to w ujęciu międzynarodowym, łączy się z potrzebą zapewnienia atrakcyjności z perspektywy uczestnika konferencji?

 

G.Z.: Organizatorzy międzynarodowych konferencji, aby przyciągnąć uczestników,  muszą zadbać o łączenie przyjemnego z pożytecznym. Standardem jest organizacja konferencji w atrakcyjnej lokalizacji, zaprezentowanie międzynarodowemu gronu uczestników różnych aspektów kultury regionu, kuchni, podczas choćby Folklore dinner. Nikt nie widzi w tym sprzeczności i nie uważa, aby to obniżało rangę konferencji, która przecież przyciąga światowej sławy ekspertów,  materiały pokonferencyjne są punktowane w największych i najważniejszych dla inżynierów bazach Web of Science i Scopus. Poza tym jest atmosfera otwartości na rozmowy i kontakty. Można zapytać o coś autora ciekawego wystąpienia czy posteru, można nawiązać kontakt biznesowy z przedstawicielem firmy, która działa w pokrewnym obszarze. Wszyscy wokół to robią i na to czekają.

 

A jakich przygotowań wymagało wzięcie przez doktorantkę udziału w takiej konferencji? Opłata konferencyjna bywa wysoka, a to przecież nie całość kosztów, które trzeba ponieść.

 

G.Z.: Tutaj chciałabym podziękować za wsparcie władzom: Panu Prorektorowi ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Leszkowi Mikulskiemu, Pani Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Elżbiecie Nachlik oraz Panu Dyrektorowi Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Wojciechowi Dąbrowskiemu oraz mojej Pani Promotor dr hab inż. Ewie Szalińskiej , spotkałam się z pełnym zrozumieniem dla mojego planu, że warto na konferencję pojechać i że to dla młodego naukowca rozwojowa inwestycja.

Zakwaterowanie i dojazd były kwestią indywidualną uczestnika. Na stronach większości zagranicznych konferencji są bardzo szczegółowe podpowiedzi od organizatorów, gdzie nocować, jak dojechać. We wskazanych hotelach przeważnie czeka pula miejsc dla uczestników konferencji, można też liczyć na obniżone stawki. Oczywiście można też szukać samodzielnie, jak ja to zrobiłam, ponieważ miałam limity finansowe.

 

Cieszę się, że Pani o tym wspomina – wyjazd na zagraniczną konferencję nie musi drenować kieszeni, tylko z pomocą internetu można go zorganizować na dowolnym poziomie finansowym. Podróżowanie budżetowe nie musi być gorszą opcją – można znaleźć coś taniego, co spełnia oczekiwania.

 

G.Z.: Dokładnie tak. Ja wybrałam hotel oddalony od Albeny 3 km spaceru plażą. Podobnie z transportem – ze względu na cenę zdecydowałam się jechać autobusem. 

 

A czym Pani się zajmuje naukowo w swoim doktoracie i w ramach współpracy z dr hab inż. Ewą Szalińską, bo – jak rozumiem – o tym Pani opowiadała na konferencji.

 

G.Z.: Tak, prezentowałam nasz wspólnie napisany artykuł pt. „Suspended matter as water contaminant”. Będzie dostępny w materiałach konferencyjnych oraz zostanie zaindeksowany w bazie Web of Science. Zajmujemy się zanieczyszczeniem zawiesiny unoszonej i osadu dennego. Jesteśmy w fazie badań. Badamy dopływy Zbiornika Dobczyckiego – rzeki Wolnicę, Brzezówkę i Rabę.Najwięcej pytań i przejawów zainteresowania odnosiło się do nowatorskiego sposobu wykorzystania pobieraków do pobierania zawiesiny.

 

Jak zachęciłaby Pani do udziału w tego rodzaju konferencjach innych doktorantów, osoby młode, które mają pewne obawy? Mobilność naukowa od początku kariery nie jest normą. Udział w konferencjach kojarzy się z czymś kosztownym, czasochłonnym i trudnym i w ogóle po co to robić?

 

G.Z.: Po to aby pozyskać własne kontakty zawodowe, poznać ludzi z zagranicy, dowiedzieć się, jak i nad czym oni aktualnie pracują. Jaki mają sprzęt i laboratoria. Takie kontakty są źródłem mnóstwa pomysłów, zaproszeń, wizytówek. Na konferencjach doktoranci są pełnoprawnymi uczestnikami, jest sporo opcji nastawionych właśnie na młode osoby na początkowym etapie rozwoju naukowego. Po prostu trzeba szukać możliwości, sprawdzać co i gdzie się będzie działo, nie odkładać tego na potem. Być odważnym, realizować się międzynarodowo.

 

To na koniec  zapytam, jak się robi taką dobrą prezentację?

 

G.Z.: Starałam się utrzymać przez te 15 minut uwagę widzów słuchaczy przede wszystkim tym, co mówię, a w drugiej kolejności tym, co im pokazuję w prezentacji. Przejrzysty układ, atrakcyjność wizualna, ruch, wyraziste kolory i przeskakujące elementy, wyraziste kolory, trochę obrazków, nie za dużo treści. Ale kluczowe jest wygłaszanie prezentacji.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Powyżej fragmenty nagrodzonej prezentacji mgr Gabrieli Zemełki. data publikacji: 29.08.2016 r. przez: MP, 2753 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 320, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2022 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt