Do 2 lutego potrwa nabór studentów na międzynarodow± wiosenn± szkołę

pt. „Water in Urban Areas",

która odbędzie się w dniach 25-29 marca 2020 w Berlinie.

Szkoła jest organizowana przez Technische Universität Berlin w ramach działalno¶ci sieci dydaktyczno-naukowej NordicWater Network (NWN).

 


The 5th edition of the NWN Spring School "Water in Urban Areas"

The course will take place March 25-29 2020 at TU Berlin and will be organised in cooperation with our partner universities NTNU (Norway), CUT (Poland) and DCU (Dublin). As in the previous years the school will focus on several aspects of the urban water cycle from different academic perspectives. In total, the school will consist of 10 lectures and exercises plus two excursions – one to Berlins largest Waste Water Treatment plant in Ruhleben and another one to the research facilities of the Umweltbundesamt in Marienfelde. After passing an written exam, students get awarded a certificate of participation with 6 ECTS. Additionally, international students have the chance to get to know Berlin and the TUB campus during an after-class program throughout the week.

 

Depending on the interest, we are happy to invite up to 10 CUT students to Berlin. CUT students will be financially supported by the NWN program (DAAD) and will receive 200 € for traveling and 50 €/per day (max. 6 days for a stay from Sunday-Friday) = 500 € (maximum). During the registration process, students will be asked if they want to make use of the hostel reservation we made or if they will care about their own accommodation. If they use our hostel-option the costs (around 30 €/night) will be deducted from their DAAD lump sum.

 

Studenci PK za udział w szkole mog± zdobyć 4 ETCS (i nie uczęszczać w najbliższym semestrze na 2 przedmioty wybieralne).

 

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo do dr inż. Izabeli Godyń, (email: izabela.godyn@pk.edu.plw terminie do 02.02.2020 roku (uwaga: proszę o zał±czenie wydruku/skanu oceny z lektoratu języka angielskiego z systemu ehms) oraz informacji na jakim poziomie był lektorat (B2, C1).

W szkole mog± wzi±ć udział studenci, którzy nie brali udziału w poprzedniej edycji, preferowani będ± studenci, którzy dotychczas nie skorzystali z oferty szkół NWN w Berlinie.

Szczegóły organizacyjne:

  • wykłady i ćwiczenia s± w języku angielskim
  • ezgamin testowy odbędzie się ok. 1 miesi±ca po szkole na PK
  • studenci samodzielnie organizuj± sobie podróż (przyjazd w niedzielę, wyjazd w pi±tek, możliwe przedłużenie pobytu na weekend - na własny koszt)
  • hostel rezerwuje uniwersytet w Berlinie (ale można z tego nie korzystać) - cena 26 euro - nocleg ze ¶niadaniem
  • wyżywienie we wł±snym zakresie
  • na te wszystkie wydatki należy założyć z własnych ¶rodków
  • dieta w wysoko¶co 500 euro jest wypłacana na konta osobiste studentów po ok. 3 tygodniach (nie trzeba mieć walutowego konta - wystarczy zwykłe - bank przeliczy wtedy euro na zł)
  • dieta jest wystarczaj±ca na pokrycie wszelkich wydatków.


data publikacji: 30.01.2020 r. przez: MP, 529 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ¦RODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DˇBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Katedra Energetyki                  
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt