Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii środowiska 2019

 

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej (aktualnie Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie zorganizowały Międzynarodową i Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną zatytułowaną „Zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska”. Jej obrady toczyły się 17 i 18 czerwca w Dobczycach.

 

Konferencja trwała dwa dni. Miejscem obrad był ośrodek Jałowcowa Góra w Dobczycach zlokalizowany nad Jeziorem Dobczyckim – źródłem wody dla Krakowa. Była to już czwarta konferencja z tego cyklu, a jednocześnie druga międzynarodowa. Pierwsza konferencja, „Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii środowiska wyzwaniem XXI wieku”, odbyła się w czerwcu 2010 roku w Krakowie. Kolejne konferencje miały miejsce w 2014 i 2016 roku.

 

   

Na zdjęciu 1 uczestnicy podczas obrad w pierwszym dniu konferencji w kompleksie Dobczyce - Jałowcowa Góra. Na zdjęciu 2 prof. Janusz Rak, prof. Janusz Łomotowski, prof. Krzysztof Knapik i prof. Elżbieta Nachlik oraz uczestnicy konferencji podczas sesji plenarnej poświęconej dr inż. Stanisławowi A. Rybickiemu.

 

Tegoroczna konferencja poświęcona była pamięci dr inż. Stanisława Andrzeja Rybickiego – wybitnego eksperta, projektanta i konsultanta obiektów zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania ścieków, koordynatora merytorycznego dla biur resortu gospodarki komunalnej w zakresie wodociągów. Miał on bardzo duży wkład w prace projektowe dla zakładów uzdatniania wody dla Krakowa: Raba i Rudawa. Jako pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Krakowskiej łączył swoje doświadczenie praktyczne pracy projektanta z nauką, dzieląc się jednocześnie swoja wiedzą z młodzieżą. Działał zawsze na rzecz integracji środowiska zawodowego. Należał do studenckiego duszpasterstwa prowadzonego przez „Wujka” – księdza Wojtyłę – przyszłego Papieża i świętego.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego wszystkich edycji konferencji była dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof.PK.  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, a szczególnie Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska są od wielu lat związane z tematyką niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii sanitarnej. Twórcą ponadregionalnej szkoły naukowej niezawodności i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków wywodzącej się z Politechniki Krakowskiej był profesor Artur Wieczysty. Z okazji kolejnej konferencji z tego cyklu zostały przygotowane specjalne „Drzewa niezawodności i bezpieczeństwa” na wzór rodzinnych drzew genealogicznych. „Ojcem” szkoły krakowskiej i rzeszowskiej był wspomniany już wcześniej prof. Wieczysty, zaś szkoły warszawskiej – prof. Marek Roman. Wśród uczestników i gości Konferencji było wielu uczniów tychże szkół, także gość specjalny konferencji, członek Rady Doskonałości Naukowej I kadencji prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski.

Konferencja została zainaugurowana uroczystymi przemówieniami Prorektora ds. nauki Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Tatary, Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska PK dr hab. inż. Stanisława M. Rybickiego, prof. PK oraz Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie Piotra Ziętary. Gości przywitała także w imieniu komitetu organizacyjnego przewodnicząca dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof.PK. Sesja plenarna poświęcona była pamięci dr inż. Stanisława A. Rybickiego. Swoje wspomnienia przywoływało wiele osób, a wśród nich prof. dr hab. inż. Janusz Rak z Politechniki Rzeszowskiej. Kolejne trzy sesje poświęcone były obradom. Pierwszy z referatów pierwszej sesji obrad dotyczył tradycji i współczesności wodociągów i kanalizacji. Wygłosił go prof. Marek Sozański z Poznania. W trakcie konferencji wygłoszono dwadzieścia referatów i zaprezentowano pięć posterów. Większość z nich dotyczyła sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, jednak pojawiły się także referaty poświęcone problematyce oczyszczania wody i ścieków, ich  jakości czy wysokości opadów atmosferycznych. Omawiane zagadnienia okazały się tak interesujące, że stanowiły pożywkę dla wielu dyskusji, które toczyły się podczas poszczególnych sesji, jak i w kuluarach. Oprócz tradycyjnych sesji obrad i sesji posterowej, organizatorzy przygotowali także panel dyskusyjny do którego zaproszeni byli zarządzający przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, a przewodniczył mu Prezes MPWiK Kraków Piotr Ziętara. Dotyczył on doświadczeń przedsiębiorstw z wdrażania znowelizowanego Prawa Wodnego. Wykład zamykający konferencję został wygłoszony przez dr inż. Tadeusza Żabę już na statku żeglującym po Zbiorniku Dobczyckim, a dotyczył zaopatrzenia w wodę miasta Krakowa.

Materiały konferencyjne, obejmujące streszczenia referatów, zostały przygotowane w postaci płyt CD, natomiast zakwalifikowane artykuły ukazują się w punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismach branżowych.

Niezawodność, bezpieczeństwo i analiza ryzyka stanowią niezwykle istotne zagadnienia w inżynierii środowiska. Dotyczą one prawidłowego funkcjonowania infrastruktury krytycznej jaką są między innymi systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków oraz zapewniania bezpieczeństwa ich użytkownikom i środowisku.

 

 

Dr inż. Tadeusz Żaba podczas wykładu wygłaszanego na statku podczas rejsu po Jeziorze Dobczyckim.

 

Tekst i foto dr inż. Joanna Bąk, Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska.

 data publikacji: 21.10.2019 r. przez: MP, 872 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt