Listy wyboru specjalno뜻i

Szanowni Pastwo

pod adresem

esws.wis.pk.edu.pl

znajduj si ostateczne listy studentów zapisanych na specjalno턢i w ramach kierunku In퓓nieria 쫞odowiska. Dostp wymaga zalogowania si do systemu.


data publikacji: 22.01.2014 r. przez: Wilhelm Okarmus, 3329 ods쿽n      
Nasze kierunki
IN칈NIERIA I GOSPODARKA WODNA

IN칈NIERIA 쪹ODOWISKA


kierunek midzywydzia쿽wy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE 촔D쥱 ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek midzywydzia쿽wy IN칈NIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIA즇
IN칈NIERII 쪹ODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
I, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIDZYWYDZIA즁WE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbir dyplomw, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umwieniu si.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIA즇
IN칈NIERII 쪹ODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydzia퀅
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.in. Tomis쿪w GOJBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastpca kierownika:
dr in. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr in. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydzia퀅 Mechanicznego)

Zastpca kierownika ds. naukowych:
dr hab. in. Bohdan Wglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastpca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. in. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydzia퀅 Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Wojciech D좦ROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastpca kierownika:
dr in. Jaros쿪w Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Ma쿲orzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastpca kierownika:
dr in. Piotr Beko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastpca kierownika:
dr in. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa We쿻a
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Ma쿲orzata Mi턪iewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

-1 Katedra Geoin퓓nierii i Gospodarki Wodnej
-2 Katedra Energetyki                  
-3 Katedra Wodoci켫w, Kanalizacji i Monitoringu 쫞odowiska
-4 Katedra Technologii 쫞odowiskowych
-5 Katedra Procesw Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadw
-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Ch쿽dnictwa
©2020 Wydzia In퓓nierii 쫞odowiska All Rights Reserved
Aktualno턢i    Mapa Strony    Media    Kontakt