rozmiar

kontrast

 Listy wyboru specjalno뜻i

Szanowni Pastwo

pod adresem

esws.wis.pk.edu.pl

znajduj si ostateczne listy studentów zapisanych na specjalno턢i w ramach kierunku In퓓nieria 쫞odowiska. Dostp wymaga zalogowania si do systemu.


data publikacji: 22.01.2014 r. przez: Wilhelm Okarmus, 3568 ods쿽n      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
IN칈NIERIA 쪹ODOWISKA
IN칈NIERIA 쪹ODOWISKA
KIERUNEK
IN칈NIERIA I GOSPODARKA WODNA
IN칈NIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE 촔D쥱 ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE 촔D쥱 ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIDZYWYDZIA즁WY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIDZYWYDZIA즁WY
IN칈NIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
IN칈NIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIA즇
IN칈NIERII 쪹ODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: in퓓nieria 턳odowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: in퓓nieria czystego powietrza I st.
kierunek: in퓓nieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Soliska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rog璨
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: in퓓nieria 턳odowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIR DYPLOMW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umwieniu si.

 

ADMINISTRACJA WYDZIA즇
IN칈NIERII 쪹ODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydzia퀅
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury oglnej,
studenci proszeni s o kontakt
z w쿪턢iwym dziekanatem.


Administrator budynkw
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.in. Tomis쿪w GOJBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastpca kierownika:
dr in. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr in. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydzia퀅 Mechanicznego.

Zastpca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. in. Bohdan Wglowski
tel. 35 56
Zastpca kierownika ds. dydaktycznych:
dr in. Marzena Nowak-Oc쿽
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydzia퀅 Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. in. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastpca kierownika:
dr in. Jaros쿪w Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Ma쿲orzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. in. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastpca kierownika:
dr in. Piotr Beko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastpca kierownika:
dr hab. in. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa We쿻a
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. in. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Ma쿲orzata Mi턪iewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

-1 Katedra Geoin퓓nierii i Gospodarki Wodnej
-2 Katedra Energetyki                  
-3 Katedra Wodoci켫w, Kanalizacji i Monitoringu 쫞odowiska
-4 Katedra Technologii 쫞odowiskowych
-5 Katedra Procesw Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadw
-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Ch쿽dnictwa
©2021 Wydzia In퓓nierii 쫞odowiska All Rights Reserved
Aktualno턢i    Mapa Strony    Media    Kontakt