KONSTRUKCJE STALOWE - konferencja szkoleniowa nt. optymalizacji rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych pod patronatem WIŚ PK i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

16 listopada w budynku "Kotłowni" Politechniki Krakowskiej odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana pod patronatem Wydziału Inżynierii Środowiska PK i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konferencja poświęcona była optymalizacji rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych, a przygotowana merytorycznie została przez dr inż. Sławomira Labochę i dr inż. Łukasza Skotnego. Słuchaczy konferencji powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki oraz sekretarz MOIIB dr inż. Wojciech Biliński.


/foto 1 i 2. ARCHMEDIA/

Sześciogodzinny program szkoleniowy obejmował takie zagadnienia jak: podatność połączeń, stateczność konstrukcji prętowych oraz powłok, zwichrzenie w wymiarowaniu elementów prętowych. Konferencje szkoleniowe o danej tematyce i z tymi samymi wykładowcami zwykle odbywają się w następujących miastach kraju: Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków.  Tematykę kreuje dobór prelegentów. Najczęściej są to przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich – Politechniki Gdańskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Poznańskiej, Śląskiej – prowadzący jednocześnie własne biura projektowe, co daje im perspektywę praktyczną. Materiały szkoleniowe przygotowane przez ekspertów można zakupić poprzez stronę internetową organizatora. Dostępne są także materiały szkoleniowe z innych konferencji.

/foto 2. ARCHMEDIA/

Na konferencji obecni byli także dostawcy nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego wspierającego pracę inżyniera budowlanego branży konstrukcyjnej – firmy CONSTRUSOFT, GRAITEC, GAMMA CAD, DLUBAL. Można było poznać wybrane aspekty projektowania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych firmy SIKA i elementy śrubowe do budownictwa firmy ŚRUBENA UNIA SA. Wytyczne do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów przedstawiła DAFA.

Dystrybutorzy oferowanego oprogramowania są otwarci na usługi edukacyjne tj. udostępnianie produktów w wersji edukacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych bez opłat (w przyszłości tj. w semestrze letnim bieżącego roku  akademickiego będą organizowane warsztaty szkoleniowe dla studentów WIŚ PK).

 

W konferencji uczestniczyło 180 osób, głównie projektantów konstrukcji z wiodących biur projektowych, a także dyplomantów i studentów  budownictwa na WIŚ PK.

Dr inż. Kazimierz Piszczek, wykładowca WIŚ PK, wyjaśnia: Kilka dni przed konferencją nastąpiła reaktywacja Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Inżynierskich, którego jestem opiekunem. Zgłosiło się do mnie 10 studentów chętnych by dowiedzieć czegoś dodatkowego, co wykracza poza obligatoryjne kursy. Powiadomiłem ich o możliwości udziału w najbliższych szkoleniach i seminariach, w których jako członkowie koła mają zagwarantowane bezpłatne uczestnictwo. Są to, oprócz przedmiotowej konferencji szkoleniowej, Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD'2017 (15-17.11.2017 Kraków), szkolenie z Allplana (08.12.2017, Park Technologiczny), kilka szkoleń w PZITB o/Kraków.

Zasady udziału w konferencjach organizowanych przez firmę ARCHMEDIA są następujące: do puli około 150 osób uczestnictwo jest bezpłatne, należy się tylko zarejestrować (ale w przypadku braku obecności bez powiadomienia wiąże się to z opłatą karną) – kiedy limit uczestników darmowych jest zamknięty, to pojawia się uczestnictwo za opłatą.

Na koniec warto wspomnieć, kto stoi za współpracą Politechniki i organizującej szkolenia firmy – przekonani o wysokiej wartości merytorycznej szkoleń pracownicy WIŚ PK w osobach dr. inż. W.Bilińskiego oraz dr. inż. K.Piszczka rok temu zaproponowali, aby szkolenia odbywały się na terytorium PK w sali konferencyjnej "Kotłowni". W efekcie, w tym roku w „Kotłowni" zorganizowane zostały już 4 konferencje szkoleniowe o następującej tematyce:

  • Systemy ścian konstrukcyjnych – 22.03.2017 r.
  • Konstrukcje żelbetowe – 26.04.2017 r.
  • Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie – 30.05.2017 r.
  • Posadzki i hydroizolacje – 25.10.2017 r.

ARCHMEDIA planuje kolejne szkolenia w 2018 roku, których zapowiedzi pojawiają się na fanpage’u.

/foto 1. ARCHMEDIA/data publikacji: 24.11.2017 r. przez: MP, 2555 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt