rozmiar

kontrast

 KONSTRUKCJE STALOWE - konferencja szkoleniowa nt. optymalizacji rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych pod patronatem WIŚ PK i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

16 listopada w budynku "Kotłowni" Politechniki Krakowskiej odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana pod patronatem Wydziału Inżynierii Środowiska PK i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konferencja poświęcona była optymalizacji rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych, a przygotowana merytorycznie została przez dr inż. Sławomira Labochę i dr inż. Łukasza Skotnego. Słuchaczy konferencji powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki oraz sekretarz MOIIB dr inż. Wojciech Biliński.


/foto 1 i 2. ARCHMEDIA/

Sześciogodzinny program szkoleniowy obejmował takie zagadnienia jak: podatność połączeń, stateczność konstrukcji prętowych oraz powłok, zwichrzenie w wymiarowaniu elementów prętowych. Konferencje szkoleniowe o danej tematyce i z tymi samymi wykładowcami zwykle odbywają się w następujących miastach kraju: Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków.  Tematykę kreuje dobór prelegentów. Najczęściej są to przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich – Politechniki Gdańskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Poznańskiej, Śląskiej – prowadzący jednocześnie własne biura projektowe, co daje im perspektywę praktyczną. Materiały szkoleniowe przygotowane przez ekspertów można zakupić poprzez stronę internetową organizatora. Dostępne są także materiały szkoleniowe z innych konferencji.

/foto 2. ARCHMEDIA/

Na konferencji obecni byli także dostawcy nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego wspierającego pracę inżyniera budowlanego branży konstrukcyjnej – firmy CONSTRUSOFT, GRAITEC, GAMMA CAD, DLUBAL. Można było poznać wybrane aspekty projektowania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych firmy SIKA i elementy śrubowe do budownictwa firmy ŚRUBENA UNIA SA. Wytyczne do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów przedstawiła DAFA.

Dystrybutorzy oferowanego oprogramowania są otwarci na usługi edukacyjne tj. udostępnianie produktów w wersji edukacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych bez opłat (w przyszłości tj. w semestrze letnim bieżącego roku  akademickiego będą organizowane warsztaty szkoleniowe dla studentów WIŚ PK).

 

W konferencji uczestniczyło 180 osób, głównie projektantów konstrukcji z wiodących biur projektowych, a także dyplomantów i studentów  budownictwa na WIŚ PK.

Dr inż. Kazimierz Piszczek, wykładowca WIŚ PK, wyjaśnia: Kilka dni przed konferencją nastąpiła reaktywacja Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Inżynierskich, którego jestem opiekunem. Zgłosiło się do mnie 10 studentów chętnych by dowiedzieć czegoś dodatkowego, co wykracza poza obligatoryjne kursy. Powiadomiłem ich o możliwości udziału w najbliższych szkoleniach i seminariach, w których jako członkowie koła mają zagwarantowane bezpłatne uczestnictwo. Są to, oprócz przedmiotowej konferencji szkoleniowej, Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD'2017 (15-17.11.2017 Kraków), szkolenie z Allplana (08.12.2017, Park Technologiczny), kilka szkoleń w PZITB o/Kraków.

Zasady udziału w konferencjach organizowanych przez firmę ARCHMEDIA są następujące: do puli około 150 osób uczestnictwo jest bezpłatne, należy się tylko zarejestrować (ale w przypadku braku obecności bez powiadomienia wiąże się to z opłatą karną) – kiedy limit uczestników darmowych jest zamknięty, to pojawia się uczestnictwo za opłatą.

Na koniec warto wspomnieć, kto stoi za współpracą Politechniki i organizującej szkolenia firmy – przekonani o wysokiej wartości merytorycznej szkoleń pracownicy WIŚ PK w osobach dr. inż. W.Bilińskiego oraz dr. inż. K.Piszczka rok temu zaproponowali, aby szkolenia odbywały się na terytorium PK w sali konferencyjnej "Kotłowni". W efekcie, w tym roku w „Kotłowni" zorganizowane zostały już 4 konferencje szkoleniowe o następującej tematyce:

  • Systemy ścian konstrukcyjnych – 22.03.2017 r.
  • Konstrukcje żelbetowe – 26.04.2017 r.
  • Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie – 30.05.2017 r.
  • Posadzki i hydroizolacje – 25.10.2017 r.

ARCHMEDIA planuje kolejne szkolenia w 2018 roku, których zapowiedzi pojawiają się na fanpage’u.

/foto 1. ARCHMEDIA/data publikacji: 24.11.2017 r. przez: MP, 2970 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt