rozmiar

kontrast

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KO列IUSZKI

og豉sza konkurs na stanowisko

asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych

na Wydziale In篡nierii 字odowiska i Energetyki

 

Wymiar etatu: pe軟y etat.

Liczba dost瘼nych stanowisk: 1.

Rodzaj umowy o prac: na czas okre郵ony 24 miesi璚y.

Reprezentowana dyscyplina naukowa: in篡nieria 鈔odowiska, górnictwo i energetyka.

 

1. Niezb璠ne wymagania:

 • wy窺ze wykszta販enie techniczne, stopie co najmniej magistra in篡niera o specjalno軼i Urz康zenia Cieplne i Zdrowotne i Ochrony Powietrza;
 • do鈍iadczenie dydaktyczne - przynajmniej pó roku w zakresie przedmiotów obejmuj帷ych zagadnienia zwi您ane z ogrzewnictwem, wentylacj, klimatyzacj i ch這dnictwem;
 • uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji projektanta w specjalno軼i instalacyjno-in篡nierskiej w zakresie instalacji sanitarnych oraz do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania elementów instalacji oraz badania ich stanu technicznego od co najmniej 7 lat;
 • sprawowanie samodzielnej funkcji projektanta w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa przez przynajmniej 5 lat, udokumentowane list wykonanych projektów samodzielnie lub w zespole, obejmuj帷ych instalacje HVAC w obiektach przemys這wych, u篡teczno軼i publicznej i mieszkaniowych;
 • bieg這嗆 w stosowaniu programów komputerowych s逝膨cych do projektowania instalacji HVAC;
 • bieg豉 znajomo嗆 programu AutoCad;
 • znajomo嗆 szerokiego spektrum urz康ze technicznych typu centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej, klimakonwektory, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne, promienniki;
 • 鈍iadectwo uko鎍zenia studium pedagogicznego dla nauczycieli akademickich;
 • cechy osobiste: komunikatywno嗆, samodzielno嗆, kreatywno嗆, 豉two嗆 nawi您ywania kontaktów, wysoka kultura osobista.

 

2. Zakres wykonywanych zada na stanowisku:

 • w zakresie dzia豉lno軼i dydaktycznej:
  • realizacja zaj耩 ze studentami w zakresie okre郵onym w Regulaminie Pracy PK,
  • przygotowanie materiaów dydaktycznych,
  • prowadzenie konsultacji ze studentami;
 • w zakresie dzia豉lno軼i organizacyjnej:
  • doskonalenie w豉snych kwalifikacji zawodowych,
  • aktywny udzia w pracach organizacyjnych Laboratorium i Wydzia逝.

 

3. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
 • szczegó這we CV (z uwzgl璠nieniem dotychczasowego zatrudnienia),
 • kserokopie dokumentów po鈍iadczaj帷e wykszta販enie (studia wy窺ze),
 • za鈍iadczenie o uko鎍zeniu kursu pedagogicznego lub zobowi您anie do jego odbycia.

 

Zatrudnienie nast徙i po przeprowadzeniu post瘼owania konkursowego polegaj帷ego na:  

 • analizie z這穎nej dokumentacji
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpo鈔ednich lub poprzez komunikatory internetowe)

Wymagane dokumenty nale篡 z這篡 w Sekretariacie Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Ch這dnictwa (-6) w Krakowie, ul. Warszawska 24, bud. W-15, tzw. „Houston”, pok. 18A w godz. 9:00-14:00 lub przes豉 w formie skanów na adres e-mail: ok@pk.edu.pl

Teczka (email) z dokumentami powinna zawiera dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Ch這dnictwa (-6) na Wydziale In篡nierii 字odowiska i Energetyki.

Dokumenty nale篡 z這篡 w terminie do 10.11.2021 r.

 

Termin rozstrzygni璚ia konkursu: do 22.11.2021 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie mo磧iwo嗆  kontaktu z kandydatami, których aplikacje spe軟i造 niezb璠ne wymagania oraz zosta造 najwy瞠j ocenione przez Komisj Kwalifikacyjn. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie BIP PK.

Z這穎ne dokumenty mo積a b璠zie odebra w Sekretariacie Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Ch這dnictwa (-6) w dniach 23-26.11.2021 r. Dokumenty, które nie zostan odebrane w tym terminie, ulegn komisyjnemu zniszczeniu.

Pobierz dokument w pdf.




      
ostatnia modyfikacja: 25.10.2021 r. 5031 ods這n




NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
IN玆NIERIA 吐ODOWISKA
IN玆NIERIA 吐ODOWISKA
KIERUNEK
IN玆NIERIA I GOSPODARKA WODNA
IN玆NIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE 昱笈x ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE 昱笈x ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MI犵ZYWYDZIAΜWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MI犵ZYWYDZIAΜWY
IN玆NIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
IN玆NIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAΣ
IN玆NIERII 吐ODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: in篡nieria 鈔odowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: in篡nieria czystego powietrza I st.
kierunek: in篡nieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Soli雟ka
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rog騜
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: in篡nieria 鈔odowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBI紑 DYPLOM紟, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2805
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym um闚ieniu si.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAΣ
IN玆NIERII 吐ODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydzia逝
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury og鏊nej,
studenci proszeni s o kontakt
z w豉軼iwym dziekanatem.


Administrator budynk闚
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.in. Tomis豉w GO牞IOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zast瘼ca kierownika:
dr in. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr in. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydzia逝 Mechanicznego.

Zast瘼ca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. in. Bohdan W璕lowski
tel. 35 56
Zast瘼ca kierownika ds. dydaktycznych:
dr in. Marzena Nowak-Oc這
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydzia逝 Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. in. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zast瘼ca kierownika:
dr in. Jaros豉w Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Ma貪orzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. in. Jerzy MIKOSZ, prof. PK
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zast瘼ca kierownika:
dr in. Piotr Be鎥o
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. in. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zast瘼ca kierownika:
dr hab. in. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa We軟a
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. in. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Ma貪orzata Mi鄂iewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

-1 Katedra Geoin篡nierii i Gospodarki Wodnej
-2 Katedra Energetyki                  
-3 Katedra Wodoci庵闚, Kanalizacji i Monitoringu 字odowiska
-4 Katedra Technologii 字odowiskowych
-5 Katedra Proces闚 Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpad闚
-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Ch這dnictwa
©2022 Wydzia In篡nierii 字odowiska All Rights Reserved
Aktualno軼i    Mapa Strony    Media    Kontakt