KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
w Katedrze Inżynierii i Gospodarki Wodnej WI¦iE PK

 

       Do zakresu obowi±zku pracownika należeć będzie m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: gospodarka wodna, oceny oddziaływania na ¶rodowisko, ekonomiczna efektywno¶ć inwestycji oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych w specjalno¶ci gospodarka wodna.

Niezbędne wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych,
 • ukończone studia II stopnia na kierunku inżynieria ¶rodowiska, inżynieria i gospodarka wodna lub pokrewnym,
 • udokumentowane do¶wiadczenie i dorobek naukowy wynikaj±cy z prowadzenia badań naukowych w zakresie gospodarki wodnej,
 • do¶wiadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, w obszarze inżynierii ¶rodowiska, a zwłaszcza w zakresie gospodarki wodnej,
 • biegła znajomo¶ć języka polskiego oraz języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2.

Wymagania formalne stawiane kandydatom:

 • wskaż± Politechnikę Krakowsk± jako jedyne miejsce pracy,
 • wskaż± dyscyplinę inżynieria ¶rodowiska, górnictwo i energetyka jako dyscyplinę swoich badań naukowych,
 • zamieszcz± afiliację Politechniki Krakowskiej WISiE na swoich publikacjach.

Wymagane dokumenty (w 2 egzemplarzach):

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
 • dokumenty po¶wiadczaj±ce wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie),
 • kwestionariusz osobowy,
 • certyfikat lub inne za¶wiadczenie potwierdzaj±ce znajomo¶ć języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2,
 • wykaz ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mog±ce mieć wpływ na zatrudnienie.

Dokumenty należy przesłać do sekretariatu Katedry Inżynierii i Gospodarki Wodnej w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Zapytania dotycz±ce konkursu należy przesłać na adres e-mail: igodyn@pk.edu.pl lub izabela.godyn@pk.edu.pl
      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2020 r. 1124 odsłon
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ¦RODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ¬RÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ¦RODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DˇBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Mi¶kiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

¦-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
¦-2 Katedra Energetyki                  
¦-3 Katedra Wodoci±gów, Kanalizacji i Monitoringu ¦rodowiska
¦-4 Katedra Technologii ¦rodowiskowych
¦-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
¦-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii ¦rodowiska All Rights Reserved
Aktualno¶ci    Mapa Strony    Media    Kontakt