Previous Next

 Konferencja: Niezawodność i Bezpieczeństwo w inżynierii środowiska

W dniach 29-30 czerwca 2017 r., odbędzie się

III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna

ZASTOSOWANIE NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

organizowana przez Katedrę Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Wydarzenie objął honorowym  patronatem J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

 

Konferencja poświęcona jest pamięci twórców oraz mentorów niezawodności i bezpieczeństwa - Profesorów:

 

Andrzeja Królikowskiego

    Marka             Romana       

Artura Wieczystego

     

  

KOMITET  NAUKOWY

Przewodniczący: prof.dr hab.inż. Wojciech Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego: dr inż. Tadeusz Żaba

Członkowie:

Prof.dr hab.inż. Anna Anielak

Prof.dr hab.inż. Stanisław Biedugnis

Dr hab.inż. Andrzej Bielski

Prof.dr hab.inż. Ryszard Błażejewski

Dr hab.inż. Barbara Budziło, prof. PK

Dr hab.inż. Ewa Burszta-Adamiak

Dr hab.inż.  Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Leszek Dzienis

Dr hab.inż. Krzysztof Knapik, Prof. PK

Prof.dr hab. Renat Kocwa-Haluch

Prof.dr hab.inż. Andrzej Kotowski

Dr hab.inż.  Jadwiga Królikowska, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Andrzej Kuliczkowski

Prof.dr hab.inż. Karol Kuś

Prof.dr hab.inż. Marian Kwietniewski

Dr hab.inż. Paweł Licznar, prof. PWr

Dr hab.inż. Teresa Lubowiecka, prof. PK

Prof.dr hab.inż. Janusz Łomotowski

Prof.dr hab.inż. Jan Pawełek

Prof.dr hab.inż. Lucjan Pawłowski

Prof.dr hab.inż. Janusz Rak

Dr hab inż. Stanisław M. Rybicki

Prof.dr hab.inż. Marek Sozański

Dr hab.inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, prof. PRz

Dr hab.inż. Marek Zawilsk, prof. PŁ

Prof.dr hab.inż. Ziemowit Suligowski

Dr hab.inż. Michał Zielina, prof. PK

Dr hab.inż. Izabela Zimoch, prof. PŚl 

KOMITET  HONOROWY

Prezes  Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie Ryszard Langer

Prof.dr hab.inż. Jan Kazior

Prof.dr hab.inż. Tadeusz Tatara

Dr hab. inż.  Stanisław M Rybicki

Prof.dr hab.inż. Elżbieta Nachlik

Prof.dr hab.inż. Piotr Kowalik

 

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr hab.inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

Z-ca Przewodniczącego: mgr Joanna Kaleta

Członkowie:

Dr inż. Jarosław Bajer

Dr inż. Joanna Bąk

Dr inż. Krzysztof Głód

Dr  Ryszarda Iwanejko

Dr inż. Robert Płoskonka

 

Adres Komitetu Organizacyjnego

Politechnika Krakowska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

ul. Warszawska 24,  31-155 Kraków

Tel. 048605245055

 +12 628 28 30

+12 628 28 71

Fax  +40(12) 628 20 42

Adres e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

jbak@pk.edu.pl

 

 

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących działań: pozwalających na określenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymujących wysoki standard ich niezawodności oraz modernizacyjnych tych systemów.

 

TEMATYKA WIODĄCA

  • Analiza niezawodności i bezpieczeństwa  systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Awaryjność wraz z odnową elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Materiały, uzbrojenie, budowa i eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska)
  • Renowacja podziemnej infrastruktury technicznej
  • Zarządzanie i organizacja systemami wodo-ciągowymi i kanalizacyjnymi
  • Ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju
  • Monitoring, ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi
  • Postęp w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska
  • Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska
  • Wtórne skażenie wody wodociągowej

 

MIEJSCE OBRAD

Hotel Dobczyce

 

 

TERMINARZ KONFERENCJI

Zgłoszenie referatu wraz ze streszczeniem do 30 kwietnia 2017 roku.

Przesłanie pełnego tekstu do 30 maja  2017 roku.

Potwierdzenie uczestnictwa i wpłata za uczestnictwo w konferencji 10 czerwca 2017 roku.

 

Do pobrania: Komunikat oraz Zgłoszenie uczestnictwa.

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 data publikacji: 12.04.2017 r. przez: MP, 3626 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt