Komunikat ws. kształcenia na WISIE PK w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, a także prognozy dotyczące rozwoju pandemii COVID-19 w najbliższych miesiącach, władze rektorskie Politechniki Krakowskiej podjęły decyzję w sprawie realizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w formie mieszanej, a więc stacjonarno-zdalnej.

Opracowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie organizacji zajęć pozostawiono w gestii wydziałów. Poniżej przestawiamy ustalone decyzją Dziekana WIŚiE założenia dot. organizacji kształcenia i zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021.

 

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK (zarówno na kierunkach prowadzonych na WIŚiE samodzielnie jak i na kierunkach międzywydziałowych koordynowanych przez WIŚiE) przewiduje się następujący sposób prowadzenia zajęć:

 

1.Wprowadzenie mieszanego („hybrydowego”) systemu prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/21, z przewagą zajęć zdalnych, tak aby zminimalizować udział zajęć stacjonarnych do rzeczywiście niezbędnych.

 

2. Wszystkie zajęcia w formule wykładu i seminarium będą prowadzone zdalnie. Zajęcia przewidziane do prowadzenia w sposób zdalny muszą w minimum 60% być prowadzone w kontakcie z prowadzącym (wideospotkania).

 

3. W trybie stacjonarnym/częściowo stacjonarnym prowadzone będą:

  • ćwiczenia dla I roku studiów I stopnia (obligatoryjnie),

  • zajęcia realizowane przez laboratoria aparaturowe (obligatoryjnie), 

  • wybrane zajęcia (Lk, P oraz Ć dla starszych roczników) w ramach przedmiotów, dla których zdalne prowadzenie wiąże się z dużymi utrudnieniami lub niemożliwością osiągnięcia wymaganych efektów uczenia się (po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Dziekana WIŚiE).

 

4. Zajęcia przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym będą prowadzone na sali w ok. 60% godzin przewidzianych w programie studiów, w większej liczbie grup o małej liczebności, wynikającej z ograniczeń sanitarnych, właściwych dla wielkości i charakteru sali. Pozostała część zajęć prowadzona będzie w sposób zdalny (wprowadzenia, uzupełnienia).

 

5. Harmonogram prowadzenia zajęć (plan zajęć) będzie przewidywał minimalizowanie kontaktu studentów między sobą i ograniczanie zajęć do minimalnej ilości pomieszczeń poprzez:

  • planowanie konkretnych dni tygodnia dla zajęć stacjonarnych na poszczególnych kierunkach i latach studiów,

  • blokowanie zajęć, minimalizujące rotację studentów w laboratoriach,

  • przewidywanie nauczania danej grupy w tej samej sali audytoryjnej w obrębie dnia zajęć stacjonarnych.

 

Szczegółowe rozwiązania w zakresie organizacji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów są aktualnie przygotowywane i zostaną opublikowane niezwłocznie po ich opracowaniu.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu, władze wydziału nie wykluczają decyzji o całkowitym przejściu na kształcenie zdalne.data publikacji: 18.08.2020 r. przez: MP, 2109 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt