rozmiar

kontrast

 Kolejny projekt badawczy naukowców z Katedry Energetyki WIŚiE PK zdobywa dofinansowanie.

 

prof. Sławomir Grądziel

Na zdjęciu, dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK 

(fot. Jan Zych).

Politechnika Krakowska jako lider, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny oraz instytut SINTEF Industry zrealizują wspólnie projekt pn. „Innowacyjny proces adsorpcji w złożu ruchomym do wychwytywania CO2 w elektrowniach węglowych pracujących przy zmiennym obciążeniu”.

Procesy usuwania dwutlenku węgla z gazów spalinowych wymagają sporych nakładów energetycznych. Istotną zaletą opracowywanej właśnie technologii jest zmniejszone zużycie energii.

Międzynarodowe przedsięwzięcie uzyskało finansowe wsparcie w ramach konkursu POLNOR 2019 realizowanego przy udziale funduszy norweskich.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK z Katedry Energetyki, prodziekan WIŚiE. Kierownikami poszczególnych zadań zostali prof. dr hab. inż. Wiesław Zima i dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK (Katedra Energetyki). 

 
 
Dwutlenek węgla to gaz, który w dużej mierze odpowiada za występowanie efektu cieplarnianego. Emitowany jest do atmosfery w procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opartych o spalanie paliw. Głównym źródłem jego emisji jest spalanie węgla kamiennego. Polsko-norweskie przedsięwzięcie, którego całkowity koszt oszacowano na 8 930 394,80 złotych, polega na przeprowadzeniu badań nad innowacyjną, zmniejszającą zużycie energii metodą wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin powstających w procesie spalania w kotle energetycznym opalanym pyłem węgla kamiennego. Podstawy metody zostały opracowane przez SINTEF Industry, norweski instytut badawczy specjalizujący się w inżynierii materiałowej, biotechnologii, technologii naftowej, chemii stosowanej i biologii stosowanej.
 
 – Prace badawcze służą wykazaniu przydatności naszej metody podczas szybkich zmian obciążenia bloku energetycznego elektrowni, ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego wzrostu mocy – mówi kierownik projektu, prof. Sławomir Grądziel. – Projekt został podzielony na kilka pakietów roboczych (WP – ang. work packages). W ramach pierwszego opracujemy modele matematyczne, pozwalające na symulacje pracy wybranych kotłów w warunkach nieustalonych. Ponadto opracowany zostanie program do analizy i symulacji procesu adsorpcji CO2 w złożu ruchomym. Program dostosowany będzie do stanowiska laboratoryjnego, które wybudujemy i przetestujemy w dalszych etapach realizacji projektu. Pierwszy pakiet to również oszacowanie zużycia energii w proponowanej metodzie, a także jej dynamiki, która powinna być dostosowana do dynamiki pracy polskich bloków energetycznych współpracujących z odnawialnymi źródłami energii.
 
W ramach drugiego etapu prac powstanie stanowisko badawcze w postaci przenośnej platformy, służące do wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych. W ramach trzeciego pakietu WP3 zaplanowano zainstalowanie stanowiska laboratoryjnego w Elektrowni Skawina SA. Jak tłumaczy dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK, pomiary prowadzone będą podczas pracy w warunkach ustalonych i nieustalonych (np. podczas przyrostu mocy). Celem testów jest potwierdzenie, że proponowana metoda wychwytywania CO2 charakteryzuje się dynamiką odpowiadającą dynamice zmian obciążenia kotła. Energochłonność oraz współczynnik wychwytywania zostaną obliczone na podstawie pomiarów. – Zaproponowany w ramach WP1 model adsorpcji dwutlenku węgla w złożu ruchomym zostanie – na podstawie wyników pomiarów – zwalidowany i dopracowany. W oparciu o uzyskane wyniki, podjęte będą prace pozwalające przeskalować model badawczy do warunków przemysłowych – dodaje prof. Grądziel. 
 
W ramach ostatniego etapu badań naukowcy opracują zintegrowany model matematyczny kotła na parametry nadkrytyczne z proponowanym, przetestowanym procesem wychwytywania CO2. Badacze zaprojektują też wymiennik ciepła dla systemu w pełnej skali.
 
Konkurs POLNOR CCS 2019, którego beneficjentem jest konsorcjum z udziałem PK, został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program „Badania stosowane”) w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Na wsparcie zwycięskich projektów przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 11 764 706 euro. 
 
 


data publikacji: 13.05.2020 r. przez: MP, 1110 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt