Kierunki i specjalności na WIŚiE PK

 

Prezentujemy zestawienie kierunków studiów oraz specjalności planowanych do uruchomienia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK w roku akademickim 2019/20.

Poniższe tabelaryczne ujęcie opracowano na podstawie:

 • Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki nr 65/d/12/2018 z 19 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 28/d/05/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 kwietnia 2019 r. nr 34/d/04/2019 w sprawie uruchomienia międzywydziałowego kierunku studiów inżynieria czystego powietrza prowadzonego przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej.

 

Po wiecej informacji odsyłamy zainteresowanych  do tegorocznego INFORMATORA dla KANDYDATÓW na STUDIA WIŚiE 

 

 Kierunek

 Specjalność

Poziom kształcenia

 

STUDIA STACJONARNE

inżynieria środowiska

 • Hydroinżynieria

 • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

 • Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle

 • Inżynieria dróg wodnych

 • Environmental and Land Engineering (Inżynieria i kształtowanie środowiska – w języku angielskim)

studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria i gospodarka wodna

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

energetyka

 • Systemy i urządzenia energetyczne

 • Energetyka niekonwencjonalna

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

 • Modelowanie komputerowe w energetyce

 • Energy  Systems and Machinery 
  (Systemy i urządzenia energetyczne – w języku angielskim)

studia II stopnia 1,5-roczne

gospodarka przestrzenna

kierunek międzywydziałowy

WIŚiE-WA-WIL

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

 • Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

 • Urbanistyka i transport

studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria czystego powietrza

kierunek międzywydziałowy

WIŚiE-WM-WIL

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

inżynieria środowiska

 • Technologie i instalacje w inżynierii środowiska

studia I stopnia 4-letnie

 • Hydroinżynieria

 • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

studia II stopnia 2-letnie

energetyka

 • Systemy i urządzenia energetyczne

 • Energetyka niekonwencjonalna

studia I stopnia 4-letnie

studia II stopnia 2-letnie

 • Modelowanie komputerowe w energetyce

studia II stopnia 2-letnie

 

 data publikacji: 06.05.2019 r. przez: MP, 2681 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt