rozmiar

kontrast

 Kierunki i specjalności na WIŚiE PK

 

Prezentujemy zestawienie kierunków studiów oraz specjalności planowanych do uruchomienia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK w roku akademickim 2019/20.

Poniższe tabelaryczne ujęcie opracowano na podstawie:

 • Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki nr 65/d/12/2018 z 19 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 28/d/05/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 kwietnia 2019 r. nr 34/d/04/2019 w sprawie uruchomienia międzywydziałowego kierunku studiów inżynieria czystego powietrza prowadzonego przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej.

 

Po wiecej informacji odsyłamy zainteresowanych  do tegorocznego INFORMATORA dla KANDYDATÓW na STUDIA WIŚiE 

 

 Kierunek

 Specjalność

Poziom kształcenia

 

STUDIA STACJONARNE

inżynieria środowiska

 • Hydroinżynieria

 • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

 • Technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle

 • Inżynieria dróg wodnych

 • Environmental and Land Engineering (Inżynieria i kształtowanie środowiska – w języku angielskim)

studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria i gospodarka wodna

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

energetyka

 • Systemy i urządzenia energetyczne

 • Energetyka niekonwencjonalna

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

 • Modelowanie komputerowe w energetyce

 • Energy  Systems and Machinery 
  (Systemy i urządzenia energetyczne – w języku angielskim)

studia II stopnia 1,5-roczne

gospodarka przestrzenna

kierunek międzywydziałowy

WIŚiE-WA-WIL

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

 • Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

 • Urbanistyka i transport

studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria czystego powietrza

kierunek międzywydziałowy

WIŚiE-WM-WIL

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

inżynieria środowiska

 • Technologie i instalacje w inżynierii środowiska

studia I stopnia 4-letnie

 • Hydroinżynieria

 • Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

studia II stopnia 2-letnie

energetyka

 • Systemy i urządzenia energetyczne

 • Energetyka niekonwencjonalna

studia I stopnia 4-letnie

studia II stopnia 2-letnie

 • Modelowanie komputerowe w energetyce

studia II stopnia 2-letnie

 

 data publikacji: 06.05.2019 r. przez: MP, 4208 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt