rozmiar

kontrast

 Kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (OZEIK) także jako studia magisterskie.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 108 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PK utworzone zostały studia II stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. Kształcenie na tych studiach odbywać się będzie w trybie stacjonarnym począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2020/21.

 

Studenci ostatniego semestru studiów I stopnia wielokrotnie potwierdzali chęć kontynuowania nauki w tym zakresie, a Samorząd Studentów WIŚiE PK brał czynny udział w konsultacjach dotyczących programu studiów - wyjaśnia dr inż. Piotr Beńko, prodziekan WIŚiE PK i przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. - Także kandydaci na studia I stopnia, rozważając wybór kierunku studiów, jako jedno z kryteriów wyboru bardzo często przedstawiają to, czy dany kierunek będzie kontynuowany na II stopniu. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, uznaliśmy za konieczne podjęcie prac nad utworzeniem tego kierunku na II stopniu studiów.

Bezpośrednią przyczyną decyzji o utworzeniu nowego kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na II stopniu studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2020/21 była więc potrzeba kontynuacji kształcenia na tym kierunku studentów, którzy rozpoczęli studia na I stopniu tego kierunku w roku akademickim 2016/17 i w semestrze zimowym 2020/21 ukończą je, jako pierwszy rocznik absolwentów.

Program studiów przewiduje kontynuowanie kształcenia w pogłębionym stopniu w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej: energii geotermalnej, solarnej, wodnej i wiatrowej, a także energetycznego wykorzystania biomasy.  Studenci uzyskają kompleksową wiedzę w zakresie zaawansowanych procesów, technologii i technik stosowanych w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, magazynowania i dystrybucji energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych, także z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych oraz trendów rozwojowych w tym zakresie.

Zagadnienia te zostaną poszerzone o stosowane metody i techniki pomiarowe, monitorowania, automatyki i sterowania w złożonych systemach i instalacjach energetycznych, techniki modelowania oraz metody optymalizacji systemów technicznych, w szczególności w odniesieniu do systemów OZE.

W zakresie infrastrukturalnym kształcenie skupi się szczególnie na zagadnieniach dotyczących eksploatacji i zarządzania elementami i systemami infrastruktury technicznej, w szczególności sieci i obiektów technologicznych, również z uwzględnieniem zasad gospodarki cyrkulacyjnej elementów  infrastruktury komunalnej, a także uwarunkowaniach procesu inwestycyjnego.

Wiodąca rola Katedry Energetyki w procesie dydaktycznym tworzonego kierunku pozwoli na uzupełnienie oraz pogłębienie kompetencji studentów. Będzie to mozliwe dzięki dostępowi do poszerzonej bazy laboratoryjnej, jak również do eksperckiej wiedzy i doświadczenia pracowników Katedry, popartych wieloletnią działalnością naukową w tym zakresie. Zapewni to utrzymywanie bardzo wysokich standardów nauczania, będących jednym z głównych celów strategii PK w zakresie edukacji.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że kierunek rozwija się na I stopniu studiów stacjonarnych bardzo dynamicznie. Już w pierwszym roku rekrutacji wskaźnik rekrutacyjny, obrazujący liczbę kandydatów na jedno miejsce, osiągnął bardzo wysoki poziom, ok. 4 osoby/miejsce. W każdym kolejnym roku liczba chętnych do studiowania OZEIK systematycznie i znacząco zwiększała się, osiągając w bieżącym roku prawie 9 osób/miejsce, co powoduje, iż jest to jeden z najpopularniejszych kierunków na PK.

Zobacz informacje dla temat OZEIK2 w portalu dla kandydatów na studia PK.data publikacji: 19.11.2020 r. przez: MP, 936 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt