rozmiar

kontrast

 Jednorazowa zapomoga dla studentów i doktorantów PK w związku ze skutkami epidemii koronawirusa.

 

Studenci WIŚiE PK, którzy – w związku z epidemią koronawirusa – znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać pomoc z uczelni w postaci jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego. O analogiczne wsparcie mogą się starać doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (doktoranci ze Szkoły Doktorskiej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne w formie stypendium).

Wnioski o zapomogę można składać drogą elektroniczną (przez system eHMS) do pani Anny Hodbod z dziekanatu WIŚiE, zajmującej się sprawami pomocy materialnej dla studentów naszego wydziału.

 

Podstawą wnioskowania o zapomogę może być np. utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, związanymi z epidemią koronawirusa. Student/doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Jednorazowa zapomoga, w związku ze skutkami epidemii koronawirusa, będzie wynosić 700 złotych.

 

Wniosek o zapomogę, zgodny z obowiązującym wzorem, należy dostarczyć drogą elektroniczną oraz dołączyć wymagane i wiarygodne dokumenty potwierdzające utratę źródła dochodu przez siebie lub przez najbliższych członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokumentem potwierdzającym utratę źródła dochodu może być, m.in.:

  1. zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy;
  2. zaświadczenie o utracie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna);
  3. zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną rodziny studenta/doktoranta, co spowodowało utratę źródła dochodu;
  4. itp.

Powołanie się przez studenta/doktoranta wyłącznie na wprowadzenie stanu epidemii nie będzie wystarczającym powodem do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zapomogę.

 

Możliwe jest także, zgodnie z zaleceniem MNiSW, wydłużenie terminu na uzupełnienie wymaganych dokumentów. Równocześnie MNiSW nie zwalnia uczelni ze stosowania ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie przyznawania świadczeń (czyli nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku i zaświadczeń w formie papierowej, kiedy będzie to już możliwe).

 

Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Po pobraniu – ze strony PK lub z pliku umieszczonego w ogłoszeniu dostępnym w systemie eHMS – wzoru wniosku, student/doktorant uzupełnia wniosek, skanuje lub robi zdjęcie i jako załącznik wysyła poprzez pocztę wewnętrzną w eHMS na adres pani Anny Hodbod.

Załączanie zaświadczeń odbywa się w identyczny sposób.

Przesłany w powyższej formie wniosek wraz załącznikiem podlega rozpatrzeniu. Wniosek złożony przez doktoranta Wydział przekazuje do Działu Spraw Studenckich.

Przesłanie wniosku w formie elektronicznej przez system eHMS nie zwalnia studenta/doktoranta z obowiązku dostarczenia do uczelni wniosku i zaświadczeń w formie papierowej – oryginalnej, w czasie kiedy będzie już możliwy bezpośredni kontakt z pracownikami dziekanatu, pod rygorem zwrotu przez studenta/doktoranta nienależnie pobranego świadczenia.


Wszelkie pytania w sprawie zapomóg należy kierować do pani Anny Hodbod (hodbod@wis.pk.edu.pl).data publikacji: 02.04.2020 r. przez: MP, 2198 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt