Jednorazowa zapomoga dla studentów i doktorantów PK w związku ze skutkami epidemii koronawirusa.

 

Studenci WIŚiE PK, którzy – w związku z epidemią koronawirusa – znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać pomoc z uczelni w postaci jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego. O analogiczne wsparcie mogą się starać doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (doktoranci ze Szkoły Doktorskiej otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne w formie stypendium).

Wnioski o zapomogę można składać drogą elektroniczną (przez system eHMS) do pani Anny Hodbod z dziekanatu WIŚiE, zajmującej się sprawami pomocy materialnej dla studentów naszego wydziału.

 

Podstawą wnioskowania o zapomogę może być np. utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, związanymi z epidemią koronawirusa. Student/doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Jednorazowa zapomoga, w związku ze skutkami epidemii koronawirusa, będzie wynosić 700 złotych.

 

Wniosek o zapomogę, zgodny z obowiązującym wzorem, należy dostarczyć drogą elektroniczną oraz dołączyć wymagane i wiarygodne dokumenty potwierdzające utratę źródła dochodu przez siebie lub przez najbliższych członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokumentem potwierdzającym utratę źródła dochodu może być, m.in.:

  1. zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy;
  2. zaświadczenie o utracie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna);
  3. zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną rodziny studenta/doktoranta, co spowodowało utratę źródła dochodu;
  4. itp.

Powołanie się przez studenta/doktoranta wyłącznie na wprowadzenie stanu epidemii nie będzie wystarczającym powodem do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zapomogę.

 

Możliwe jest także, zgodnie z zaleceniem MNiSW, wydłużenie terminu na uzupełnienie wymaganych dokumentów. Równocześnie MNiSW nie zwalnia uczelni ze stosowania ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie przyznawania świadczeń (czyli nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku i zaświadczeń w formie papierowej, kiedy będzie to już możliwe).

 

Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Po pobraniu – ze strony PK lub z pliku umieszczonego w ogłoszeniu dostępnym w systemie eHMS – wzoru wniosku, student/doktorant uzupełnia wniosek, skanuje lub robi zdjęcie i jako załącznik wysyła poprzez pocztę wewnętrzną w eHMS na adres pani Anny Hodbod.

Załączanie zaświadczeń odbywa się w identyczny sposób.

Przesłany w powyższej formie wniosek wraz załącznikiem podlega rozpatrzeniu. Wniosek złożony przez doktoranta Wydział przekazuje do Działu Spraw Studenckich.

Przesłanie wniosku w formie elektronicznej przez system eHMS nie zwalnia studenta/doktoranta z obowiązku dostarczenia do uczelni wniosku i zaświadczeń w formie papierowej – oryginalnej, w czasie kiedy będzie już możliwy bezpośredni kontakt z pracownikami dziekanatu, pod rygorem zwrotu przez studenta/doktoranta nienależnie pobranego świadczenia.


Wszelkie pytania w sprawie zapomóg należy kierować do pani Anny Hodbod (hodbod@wis.pk.edu.pl).data publikacji: 02.04.2020 r. przez: MP, 990 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt