rozmiar

kontrast

 Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki w rozmowie z internetowym dziennikiem

 

 

"(...)TŚ: Mieszkańcy oczekują jednak, że ceny nie będą rosły…

SR: Tak, w dodatku ma tego nawet pilnować wyznaczony specjalnie regulator. W ustawie w ogóle nie jest wymienione, że zmiana warunków wodnych, a więc zmiana ilości czy jakości wody jest przesłanką do zmiany ceny. Przedsiębiorstwa wod-kan są trochę zostawione same sobie, bo muszą produkować wodę niezależnie od jakości substratu. Jednym z rozwiązań mogłoby być np. wdrożenie popularnej zwłaszcza w Chinach idei miasta-gąbki, polegającej na tym, by nie pozwolić odpłynąć deszczowi, retencjonować wodę, a później używać jej w razie potrzeby.

TŚ: A co z oszczędzaniem wody przez samych mieszkańców? Czy ma to jakiś wpływ na jej ceny?

SR: W skali bloku można by rzeczywiście zmniejszyć ilość wody do spłukiwania. Jeżeli to oszczędzanie odbywa się w skali całego osiedla, to tę wodę można z powodzeniem używać do celów gospodarczych, np. do wytwarzania betonu czy do innych celów przemysłowych. Na razie natomiast nie ma ryzyka ani potrzeby, aby była ona mieszana z wodą do spożycia.

Rachunek za wodę jest jednym z nielicznych, na które mieszkaniec ma wpływ - opłaty za wodę powiązane z jej zużyciem wprowadzono 30 lat temu. Z jednej strony więc działa zasada „ile zużyję, tyle zapłacę”, ale koszty stałe utrzymania sieci wod-kan są bardzo duże i to one będą coraz bardziej dominować, wpływając na ceny.

Zmniejszenie zużycia wody na osiedlach powoduje, że woda płynie wolniej, doprowadzając do rozpuszczania osadów, które znajdują się w rurach. Wtedy rury te trzeba częściej płukać i to są realne koszty. Wyzwania są też inne: obserwuje się np. zjawisko migracji ludności do miast. Woda musi być dalej odpowiedniej jakości, a my nie poszerzymy przecież rur magistralnych i nie dobudujemy nowych obiektów. Z drugiej strony są miasta, w których mieszkańców ubywa. I tu kolejne wyzwanie dla nas: jak tam eksploatować duże, rozbudowane systemy wodociągów i kanalizacji?

Musimy po prostu inwestować w jakość sieci, to kosztuje. A mieszkańcy są niezadowoleni...

TŚ: Czy branża próbuje temu niezadowoleniu zaradzić?

SR: Kontakt z mieszkańcami jedynie w postaci zgłoszeń i skarg na jakość wody to już przeszłość. Coraz więcej przedsiębiorstw tworzy swoje własne jednostki edukacyjne, w tym inwestuje w kształtowanie świadomości w szkołach. Ludzie nie lubią być zaskakiwani i lubią narzekać, a poprzez edukację przedsiębiorstwom udaje się osiągnąć pewne zrozumienie mieszkańców dla działań przedsiębiorstw wod-kan.

TŚ: Mieszkańcy inwestujący w urządzenia do oszczędzania wody na pewno mają poczucie zwiększonego wpływu na środowisko. Czy jednak takie inwestycje są opłacalne?

SR: Stosując urządzenia wody szarej możemy bez obniżenia komfortu działania obniżyć zużycie wody (oscyluje ono obecnie wokół 100 litrów na osobę na dobę). W prostych systemach, gdzie koszty mogą być ponoszone przez pojedynczego mieszkańca, możemy wykorzystywać wodę szarą z mycia i prania do spłukiwania toalet, zmniejszając zużycie o mniej więcej 30 proc. Jeżeli jednak chcielibyśmy zużytą wodę skierować na ogródek lub do mycia samochodów, to koszty urządzeń skaczą drastycznie, dlatego że wtedy trzeba by zastosować więcej procesów. Większy potencjał widzę w wykorzystaniu wody deszczowej (właśnie do podlewania ogrodu czy mycia auta) - wówczas zużycie można zmniejszyć o 50-60 litrów na dobę.

Systemy wody szarej same z siebie się niestety nie zwracają - nie ma możliwości zejścia poniżej 30 lat okresu zwrotu. Tym bardziej jeśli śmierć techniczna urządzenia następuje poniżej jednej trzeciej tego okresu!

Zastosowanie rozwiązań wody szarej polecam tylko osobom kierującym się wewnętrznym imperatywem, że bardzo chcą oszczędzać wodę. Sprawdzą się też tam, gdzie występuje rzeczywisty niedobór wody.

TŚ: Czyli niekoniecznie w Polsce...

SR: W Polsce problem niedoboru wody na większą skalę może wystąpić za kilkanaście lat… Na razie specjalistami w recyklingu tego dobra są Japończycy, którzy kierują wodę z mycia rąk bezpośrednio do spłuczek. Większość tych japońskich urządzeń ma jednak układ filtracyjny, który zdejmuje z tej wody zawierającej resztki naskórka, mydło, organikę czy środki zmiękczające - nieprzyjemną organoleptycznie część. Woda jest wówczas przejrzysta, ale nadaje się już tylko do spłukiwania toalety. Musimy jednak mieć na uwadze zużycie prądu i chemikaliów potrzebnych potem do płukania filtrów i utrzymywania urządzeń w czystości.

Są też rejony świata (Kalifornia; część Izraela), gdzie nie daje się pozwoleń wodno-prawnych firmom, które nie używają wody z odnowy do celów produkcyjnych. Tam świeża woda pochodząca z przyrody jest zbyt cenna.

Również na pewnym obszarze Płw. Iberyjskiego mieszkańcy wykorzystują np. niewielkie, lokalne źródełka i zakładają tam wspólnie układy odnowy wody. Wiąże się to dla nich z pewnymi nakładami finansowymi, świadomie podnoszą jednak w ten sposób jakość swego życia. Woda z takich układów jest zdatna do picia.

TŚ: Przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce powinny zatem zachęcać do oszczędzania wody, czy nie?

SR: Są takie okresy, że wody płynie mniej niż w pozwoleniu wodno-prawnym – wówczas lepiej rozmawiać z ludźmi (po to są wspomniane centra edukacyjne), promować oszczędzanie wody, niż doprowadzić do sytuacji czasowego wyłączenia. Bo reakcja ludzi jest taka, że jak ma nastąpić wyłączenie, to automatycznie gromadzą wodę i napełniają nią wszystkie duże naczynia w domu.

A po czterech godzinach i tak wylewają ją do zlewu. Efekt? Woda idzie na oczyszczalnię bez zużycia."

 

Zobacz całość rozmowy TUTAJ.data publikacji: 03.11.2017 r. przez: MP, 2423 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt