Instrukcja korzystania z oprogramowania MSDNAA

1. Aby móc skorzystać z oprogramowania należy się zarejestrować: Pracownicy, Studenci.
2. Po rejestracji przez administratora otrzymają Państwo wiadomość email potwierdzającą rejestrację oraz zawierającą dane potrzebne do logowania w systemie ELMS (niestety ale wiadomość jest po angielsku).

3. Należy wejść na stronę systemu: http://msdn63.e-academy.com/pk_wyd oraz kliknąć Log In.

4. W okienku logowania należy podać login oraz hasło podane w wiadomości email.

5. Po zalogowaniu otrzymamy listę wybranego przez nas oprogramowania (system pamięta wszystkie zamawiane licencje). Aby otrzymać licencję na oprogramowanie należy wcisnąć przycisk SOFTWARE.

6. Z listy rozwijanej należy wybrać oprogramowanie dla którego chcemy otrzymać licencję. Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK
W przypadku gdy chcemy uzyskać oprogramowanie firmy Microsoft którego nie ma na liście należy się zgłosić do administratora MSDNAA (z prośbą o udostępnienie).

7. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Add To Cart

8. Następnym krokiem jest zapoznanie się z treścią licencji (warunków użytkowania) i jej akceptacja (lub nie). Dobrze jest wydrukować i zachować treść licencji.

9. Po akceptacji licencji zatwierdzamy poprzez wciśnięcie przycisku Check Out

10. W oznaczone pola należy wpisać poprawne dane (Nazwisko, Imię, Adres email) oraz potwierdzić (Next)

11. Tą stronę należy wydrukować i zachować jako dowód oryginalności oprogramowania.
Na liście końcowej zamówienia należy kliknąć na nazwę wybranego przez nas oprogramowania

12. Na stronie informacji o zamówionym oprogramowaniu otrzymamy PRYWATNY klucz oprogramowania (tą stronę warto wydrukować). Należy również poprzez przycisk Download ściągnąć na własny komputer wersję instalacyjną oprogramowania. W przypadku gdy klucz lub możliwość ściągnięcia oprogramowania jest niedostępna należy się zgłosić do administratora MSDNAA.

13. Po wykonaniu tych operacji możemy już zainstalować legalne oprogramowanie MSDNAA na własnym komputerze. W celu potwierdzenia legalności oprogramowania warto mieć wydrukowaną treść licencji (punkt 8), klucz (punkt 12) oraz wiadomość email przysłaną po otrzymaniu licencji.
14. Bezpośrednio ze strony e-academy (ELMS) można ściągnąć oprogramowanie w wersji Angielskiej i Polskiej (wyjątek to Windows 95 oraz 2000). Nośniki z oprogramowaniem w wersji polskiej można wypożyczyć u administratorów MSDNAA (dane na stronie kontakt).
15. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje licencje (klucz) pozwalający na JEDNOKROTNĄ instalacje na JEDNYM tylko komputerze.
16. Dodatkowo licencja nie zezwala na wykonywanie kopii wypożyczonego nośnika.
17. Podczas procesu instalacji (aktywacja produktu) informacje o kluczu są przekazywane do firmy Microsoft.
      
ostatnia modyfikacja: 07.05.2010 r. 28041 odsłon
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(w dni robocze poza czwartkiem)

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna
    I i II st.
III p. pok. 329, p. Agnieszka Klimala
klimala@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna
    I st.
kierunek: energetyka II st.
III p. pok. 329, p. Ilona Solińska ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: budownictwo
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
hodbod@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
III p. pok. 328, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

POMOC MATERIALNA, STYPENIA, SPRAWY SOCJALNE:
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
hodbod@wis.pk.edu.pl

ODBIóR DYPLOMóW, STUDIA III STOPNIA:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat
(budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt