INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 na WIŚ PK - 1 października 2018 r. - godziny dziekańskie i obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

 

Zaproszenie

Dziekan i Rada Wydziału

Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

mają zaszczyt zaprosić na 

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Uroczystość odbędzie się

1 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00
w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno - Badawczym
"Działownia" Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24

 

 

W związku z uroczystością Inauguracji Roku Akademickiego 2018/19 na naszym Wydziale Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki  ogłasza w dniu 1 października 2018 r. godziny dziekańskie dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych wyższych lat studiów.  

Jednocześnie, w dniu Wydziałowej Inauguracji (tj.1.10.2018 r.) zapraszamy STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH na OBWIĄZKOWE SZKOLENIA:

3 października 2018 r. decyzją JM Rektora PK będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na zaplanowaną tego dnia Uczelnianą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/19 na Politechnice Krakowskiej.

STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH zapraszamy 2.10.2018 r. na SPOTKANIE ORGANIZACYJNE.

 

OBWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP
SZKOLENIE BIBLOTECZNE
   
DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA PK
w roku akademickim 2018/2019
   
Szkolenie BHP, STUDNIA STACJONARNE
01.10.2018
Kierunek Budownictwo
I stopnia, gr. 1-4
sala nr 14 parter WIŚ PK, 8.30 - 11.30
Kierunek Inżynieria Środowiska
I stopień, gr. 1-3
sala nr 12 parter WIŚ PK, 8.30 - 11.30
Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna
I stopień, gr. 1-3
sala nr 219, II piętro WIŚ PK, 8.30 -11.30
Kierunek Odnawialne Źródła Energii
I stopień, gr. 1-2,
I rok Studia doktoranckie
sala nr 317, III piętro WiŚ PK, 8.30 - 11.30
   
01.10.2018 SZKOLENIE BIBLOTECZNE
Kierunek Budownictwo
I stopnia, gr. 1-4
sala nr 14 parter WIŚ PK, 14.00 - 15.00
Kierunek Inżynieria Środowiska
I stopień, gr. 1-3
sala nr 12 parter WIŚ PK, 14.00 - 15.00
Międzywydziałowy Kierunek Gospodarka Przestrzenna
I stopień, gr. 1-3,                                                            Kierunek Odnawialne Źródła Energii
I stopień, gr. 1-2,
sala nr 14 parter WIŚ PK, 15.15 - 16.15


data publikacji: 23.08.2018 r. przez: MP, 7801 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt