Władze Wydziału Inżynierii Środowiska

Dziekan:

dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki prof. PK

 

Prodziekani:

dr hab. inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
dr inż. Piotr BEŃKO
dr inż. Izabela GODYŃ
dr inż. Jarosław MÜLLER

 

 

Przedstawiciele Rady Wydziału do Senatu:

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer
 • Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK

 

Przedstawiciele Wydziału do Senatu z grupy pracowników pomocniczych nauczycieli akademickich:

 • Dr inż. Piotr Gryglaszewski
 

RADA WYDZIAŁU

Przewodniczący Rady:

 • dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki prof. PK

Członkowie Rady:

Prodziekani:
 • Dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
 • Dr inż. Piotr Beńko
 • Dr inż. Izabela Godyń
 • Dr inż. Jarosław Müller

 

Nauczyciele akademiccy, będący samodzielnymi pracownikami nauki:

 • prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
 • prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
 • prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER                                 
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK
 • prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
 • prof. dr hab. inż. Dawid TALER
 • prof. dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK
 • dr hab. inż. Wojciech CHMIELOWSKI, prof. PK                   
 • dr hab.inż. Małgorzata CIMOCHOWICZ-RYBICKA,prof.PK
 • dr hab. Barbara DĄBROWSKA, prof. PK
 • dr hab. inż. Wiesław GĄDEK, prof. PK
 • dr hab. inż. Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK
 • dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK
 • dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK                                     
 • dr hab. inż. Aleksander URBAŃSKI, prof. PK
 • dr hab. inż. Michał ZIELINA, prof. PK
 • dr hab. inż. Tomasz BACZYŃSKI
 • dr hab. inż. Andrzej BIELSKI
 • dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA
 • dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
 • dr hab. inż. Małgorzata PILAWSKA
 • dr hab.  Tomasz ŚCIĘŻOR

Przedstawiciele nauczycieli akademickich, nie będących samodzielnymi pracownikami nauki:

 • dr inż. Jarosław BAJER                                               
 • dr inż. Grażyna GASZYŃSKA-FREIWALD 
 • dr Paweł HACHAJ
 • dr inż. Anna LENAR - MATYAS                                                   
 • dr inż. Małgorzata ULMANIEC 
 • dr inż. Kazimierz WOJTAS
 • dr inż. Jan WRONA                                                         
 • mgr inż. Krzysztof LIS

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickim:

 • mgr Agnieszka KALFAS-FIMA
 • mgr inż. Andrzej KULIG
 • mgr Milena MIKUTA

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 • Łukasz CIBA
 • Filip DRZAZGA
 • Bartosz KORWIN
 • Gabriela ŚWIATOWIEC
 • Kamil WARZECHA
 • Piotr ZUBA
 • Karolina ŻMUDA
 • mgr inż. Ewelina STYPUŁKOWSKA
         

Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym:

 • mgr Andrzej PARTYKA  (ZZ Solidarność)
 • vacat (ZNP)

Goście zaproszeni z prawem głosu - Profesorowie Seniorzy PK

 • prof. dr hab. Renata KOCWA-HALUCH
 • prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz MACZEK
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew PIASEK

Goście zapraszani z prawem głosu:

 • prof. zw. dr hab. inż. Henryk BRYŚ                                     
 • prof. dr hab. inż. Jerzy RATOMSKI
 • prof. dr hab. inż. Teresa STYRYLSKA 
 • prof. dr hab. inż. Jan SZARLIŃSKI                                 
 • prof. dr hab. inż. Bogdan WOLSKI
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław WOŁEK                           
 • dr hab. Wojciech BALCERZAK, prof. PK
 • dr hab. inż. Barbara BUDZIŁO, prof. PK
 • dr hab. Jan GASZYŃSKI, prof. PK         
 • dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ, prof. PK
 • dr hab. inż. Krzysztof KNAPIK, prof. PK
 • dr hab. Wanda KOWALSKA                                 
 • dr hab. inż. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI
 • dr hab. inż. Teresa LUBOWIECKA, prof. PK
 • dr hab. inż. Andrzej PRYSTAJ, prof. PK
 • dr hab. inż. Jerzy SZCZĘSNY, prof. PK        
ostatnia modyfikacja: 18.09.2019 r. 134745 odsłon
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(w dni robocze poza czwartkiem)

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna
    I i II st.
III p. pok. 329, p. Agnieszka Klimala
klimala@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna
    I st.
kierunek: energetyka II st.
III p. pok. 329, p. Ilona Solińska ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: budownictwo
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
hodbod@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
III p. pok. 328, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

POMOC MATERIALNA, STYPENIA, SPRAWY SOCJALNE:
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
hodbod@wis.pk.edu.pl

ODBIóR DYPLOMóW, STUDIA III STOPNIA:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat
(budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt