Wydział Inżynierii  Środowiska

Instytut Geotechniki

 
tytuł studiów: „Geoinżynieria w ochronie środowiska”
 
    Charakterystyka studiów:  Studia te są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, zawodowo związanych z problematyką ochrony środowiska, inżynierii środowiska i budownictwa, pragnących uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę.
 
    Program obejmuje zagadnienia związane z identyfikacją i monitoringiem zagrożeń skażeniami powietrza, gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych oraz szeroki wachlarz metod ochrony środowiska.  Ważnym elementem jest problematyka związana z wpływem obiektów i działań inżynierskich na stan środowiska oraz zagadnienia prawne, dotyczące ochrony środowiska.
 
    Studia te przygotowują uczestników do prowadzenia weryfikacji formalnej i merytorycznej raportów oceny oddziaływania obiektów i działań inżynierskich na środowisko, a także pozwalają zainteresowanym na przystąpienie do egzaminu państwowego, potwierdzającego kwalifikacje do zarządzania składowiskiem odpadów lub spalarnią odpadów.
 
     Studia przeznaczone są wyłącznie dla pracowników przedsiębiorstw i osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą [pracownicy urzędów i instytucji publicznych itp. nie mogą w nich uczestniczyć - chyba, że prowadzą samodzielną działalność].

Program studiów:  obejmuje 30 przedmiotów szczegółowych o łącznej liczbie 150 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i seminariów.

Czas trwania studiów: 2 semestry, zajęć w ramach każdej edycji.
Przewidywane są trzy edycje w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

Zasady naboru:  
  • - termin składania dokumentów [III edycja]:  II tura rekrutacji od 3 września do 15 października 2012 r.
  • - kryteria kwalifikacji: ukończone studia wyższe oraz uwarunkowania wynikające z zasad dofinansowania projektu,
  • - wymagane dokumenty: karta zgłoszenia, odpis dyplomu, 2 zdjęcia, potwierdzenia zatrudnienia lub kopia wpisu do ewidencji gospodarczej,
  • - limit miejsc:  25,
  • - miejsce zgłoszeń: Instytut Geotechniki PK,
  • - osoby przyjmujące zgłoszenia: kierownik i sekretarz studiów.

Opłaty: studia są częściowo odpłatne - 20% kosztu całkowitego [około 800 zł]
 
Kierownik studiów: dr inż. Elżbieta Chrzanowska [tel. 12 628 20 82, e-mail: echrzano@pk.edu.pl], Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Sekretarz studiów: dr inż. Andrzej Frybes [tel. 12 628 28 98, e-mail: afrybes@pk.edu.pl], Instytut Geotechniki, Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
Informacje dodatkowe: zajęcia odbywają się w ramach 9 zjazdów [soboty - niedziele] wg ustalonego harmonogramu. Obowiązkowa obecnośd na 80% zajęć.. Słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie oraz napisanie i prezentacja pracy końcowej.
W ramach studiów zapewnione są materiały dydaktyczne, a także wyżywienie uczestników [1 posiłek/dzień] oraz możliwość noclegów. Nie zwraca się kosztów przejazdu.
 
Więcej informacji na stronie www.geotechnika.pk.edu.pl
 
Do pobrania      
ostatnia modyfikacja: 05.06.2014 r. 18606 odsłon
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(w dni robocze poza czwartkiem)

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna
    I i II st.
III p. pok. 329, p. Agnieszka Klimala
klimala@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna
    I st.
kierunek: energetyka II st.
III p. pok. 329, p. Ilona Solińska ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: budownictwo
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
hodbod@wis.pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
III p. pok. 328, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
III p. pok. 328, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

POMOC MATERIALNA, STYPENIA, SPRAWY SOCJALNE:
III p. pok. 332, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
hodbod@wis.pk.edu.pl

ODBIóR DYPLOMóW, STUDIA III STOPNIA:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt