DZIEŃ WODY w Dobczycach – kolejna odsłona współpracy WIŚ PK z AgroParisTech

Mobilne laboratorium, badanie jakości wody, pokazy doświadczeń, wykłady, prezentacje, a także zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej to tylko niektóre atrakcje zaplanowane podczas „Dnia Wody".

 

Wydarzenie edukacyjne pod tą nazwą organizowane jest w czwartek, 7 kwietnia, w godzinach od 9:00 do 13:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym Sportowym im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i uczelni Agro Paris Tech z Francji. W akcję włączyły się również lokalne instytucje, szkoły i organizacje pozarządowe w tym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Krakowie.

 

 

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK (Ś-1) współpracuje z francuskim AgroParisTech (L’ECOLE NATIONALE DU GENIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS) od 2004 roku. W ramach tej współpracy realizujemy:

  • Międzynarodowe warsztaty ,,European Week” dotyczące zarządzania gospodarką wodną w krajach europejskich, które odbywają się corocznie w AgroParisTech w Montpellier z udziałem studentów naszego Wydziału.
  • Studenci WIŚ PK mają też możliwość odbycia trzymiesięcznej praktyki w AgroParisTech.
  • Praktykę dla studentów francuskich i polskich organizowaną przez IIGW w gminie Dobczyce – w bieżącym roku od 28 marca do 8 kwietnia. Tegoroczna praktyka dotyczy zagadnień: analizy możliwości realizacji rekreacji na obszarze wyznaczonym w sąsiedztwie Zbiornika Dobczyckiego oraz  problematyki zagospodarowania wody oczyszczonej w lokalnej oczyszczalni ścieków. Ze strony polskiej uczestniczy w niej 16 studentów WIŚ z kierunku budownictwo i 1 opiekun, ze strony francuskiej – 15 studentów i 3 opiekunów. Wynikiem dwutygodniowych warsztatów jest prezentacja opracowań studentów, a następnie, już po zakończeniu praktyki, wykonanie pełnego opracowania realizowanych tematów formie papierowej i przesłanie go do Urzędu miasta i Gminy Dobczyce.
  • Po raz pierwszy elementem praktyki będzie również współorganizacja popularyzatorskiego wydarzenia „Dzień Wody”, które zainicjował pan Paweł Machnicki, Burmistrz Dobczyc. Gmina Dobczyce, leżąca nad akwenem Zbiornika Dobczyckiego dostarczającego wodę pitną dla mieszkańców Dobczyc i Krakowa, ma wprost idealne warunki do tego, by pokazywać, jak istotną rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

 

Wydarzenie edukacyjne „Dzień Wody” skierowane jest do szerokiej publiczności, specjalne atrakcje przewidziano dla dzieci i młodzieży. Wejście do zapory wodnej i elektrowni możliwe jest tylko w zorganizowanej grupie (max 40 osób). Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, PESEL – wymagane przez RZGW i nr telefonu do kontaktu można wysyłać e-mail na adres mgawel@dobczyce.pl  do wtorku, 5 kwietnia.

 

Serdecznie zapraszamy na Dzień Wody w Dobczycach! Do zobaczenia na stoisku WIŚ PK i AgroParisTech!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu powyżej polscy i francuscy studenci - uczestnicy tegorocznej praktyki w Dobczycach wraz z opiekunami Sophie Richard (AgroParisTech) oraz dr Marta Łapuszek (WIŚ PK). data publikacji: 04.04.2016 r. przez: MP, 3403 odsłon      
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 334, tel: 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
(tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.)
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
(budynek Wydziału Mechanicznego)

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr hab. inż. Tomasz Sobota
tel. 35 58

Sekretariat (budynek Wydziału Mechanicznego):
tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl
www.imiue.mech.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 129

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-2, pok. 128

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 131
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2020 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt