Dyplomowanie

Ogólne zasady dotyczące realizacji pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego ujęte są w rozdziale VI i VII Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w dniu 24.04.2015 r. z póżniejszymi zmianami.
 
Wytyczne dotyczące standardów pisania prac dyplomowych
 
Do systemu ASAP należy wstawiać prace w jednym pliku PDF. W pracy powinny być osadzone wszystkie elementy graficzne.
Jeżeli jest to technicznie możliwe, część projektowa pracy powinna zostać wyeksportowana do pliku PDF z kompresją zapewniającą jakość sieciową, a następnie połączona z częścią opisową w jeden plik PDF.

Podstawowe dokumenty niezbędne przed rozpoczęciem semestru dyplomującego.

 1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej
 2. Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej.

Zawartość Pracy Dyplomowej

 1. Strona nr 1 - tytułowa Ś-1 - Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
 2. Strona nr 1 - tytułowa Ś-2 (szczegóły pkt. III) - Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
 3. Strona nr 1 - tytułowa Ś-3 - Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
 4. Strona nr 1 - tytułowa Ś-4 - Katedra Technologii Środowiskowych
 5. Strona nr 1 - tytułowa Ś-5 - Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
 6. Strona nr 1 - tytułowa S-6 - Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
 7. Strona nr 1 - tytułowa Międzywiadziałowy Kierunek Studiów - Gospodarka Przestrzenna
 8. Strona nr 2 - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy  - wydruk z systemu ASAP
 9. Strona nr 3, 4 - oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (dołączyć pierwszą stronę raportu podobieństwa) - wydruk z systemu ASAP
 10. Strona nr 5 - oświadczenie studenta o zgodności treści egzemplarza pracy dyplomowej dostarczonej do dziekanatu i pliku pracy w ASAP - wydruk z systemu ASAP

KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANY DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO, KTÓRY NALEŻY ZŁOŻYĆ  DO DZIEKANATU 5 DNI PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM:

 1. Egzemplarz pracy dyplomowej wyłącznie w oprawie  tekturowej, zgrzanej termicznie, napisany czcionką  o rozmiarze 12, wydrukowany dwustronnie  wraz z wersją elektroniczną CD przyklejoną na wew. stronie okładki pracy w kopercie. Ocena, data i podpis promotora oraz recenzenta muszą być wpisane na stronie tytułowej.  Egzemplarz pracy dyplomowej nie może zawierać żadnych części metalowych i plastikowych;
 2. Pierwsza  strona Raportu podobieństwa zawierająca współczynniki podobieństwa i datę utworzenia raportu ;
 3. Trzy strony weryfikacyjne z pracy wydrukowane z systemu antyplagiatowego;
 4. Opinia promotora (wydruk systemu ASAP - podpisany przez Promotora);
 5. Recenzja pracy dyplomowej (wydruk systemu ASAP - podpisany przez Recenzenta);
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Karta odejścia (jako absolwent);
 8. Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym (dla chętnych);
 9. Podanie o wznowienie studiów w dniu egzaminu dyplomowego;
 10. Dane do suplementu;
 11. Formularz danych osobowych;
 12. 5 fotografii o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm;
 13. Dowód wpłaty za dyplom;
 14. Legitymacja studencka (dotyczy studentów studiów II stopnia) – zwrot najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego;

 

Uprzejmie informujemy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska, że odbiór dyplomów ukończenia studiów wyższych  odbywa się  w godz. od 13.00 do 15.00 każdego dnia w pok. 326 III p. u Pani Agnieszki Mazur.
 
***
 
Egzamin dyplomowy dla kierunku gospodarka przestrzenna II stopnia - zaganienia:
       
ostatnia modyfikacja: 25.06.2019 r. 114293 odsłon
Nasze kierunki
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ENERGETYKA


kierunek międzywydziałowy INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA


Kontakt

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
E-mail: s-0@wis.pk.edu.pl
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
(codziennie poza czwartkiem)


STUDIA STACJONARNE
IŚ, OZEiK: pok. 329,
tel. 12 628 2095
BUD: pok. 332,
tel. 12 628 2097
IiGW, ENERGETYKA: pok. 328,
tel. 12 628 2805

KIERUNKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
GP, ICzP: pok. 328,
tel. 12 628 2805


 

STUDIA NIESTACJONARNE
wszystkie kierunki: pok. 328,
tel. 12 628 2805
dodatkowo czynne w soboty
w godz. 9:00-14:00

pomoc materialna, stypendia, sprawy socjalne:
pok. 332, tel. 12 628 2097

odbiór dyplomów, st. III stopnia:
pok. 326, tel: 12 628 2801
w godz. 13:00-15:00
 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Sekretariat
tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080
pok. 326

Kierownik Dziekanatu
pok. 326, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 321, tel. 12 628 2274

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2040


 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof.PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 235

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 215

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska, Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 233
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI
tel. 2551
budynek W-2, pok. 417

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 412

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel.2830
budynek W-2, pok.
e-mail: s-3@vistula.wis.pk.edu.pl www: vistula.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Anna M. ANIELAK
tel. 3069
budynek W-2, pok. 403

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 404

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok.
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-15, pok. 28b

Zastępca kierownika:
dr inż. Jan Wrona
tel. 2819
budynek W-15, pok. 222

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-15, pok. 28b
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wis.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
tel. 2879
budynek W-15, pok. 17

Zastępca kierownika:
dr inż. Agnieszka Flaga - Maryańczyk
tel. 2807
budynek W-15, pok. 113

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 16
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki

Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2019 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt