rozmiar

kontrast

 

Od końca maja sukcesywnie pojawiają się w mediach doniesienia na temat nowego, międzywydziałowego kierunku studiów inżynierskich uruchamianych od października przez Politechnikę Krakowską.

O inżynierii czystego powietrza, bo o niej mowa, opowiadali dziennikarzom dr inż. Piotr Beńko, prodziekan WIŚ PK oraz dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, zastępca  kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa z WIŚ PK, które już jako WIŚiE PK koordynować będzie prowadzenie tych studiów.

Najwięcej miejsca poświęcił  nowotworzonym studiom branżowy serwis SmogLab.pl (bliski kręgom Krakowskiego Alarmu Smogowego), którego dziennikarka po rozmowie z twórcami kierunku nadała rozmowie pełen nadziei tytuł: "Politechnika Krakowska wyszkoli inżynierów czystego powietrza. To szansa na zmianę myślenia w samorządach"

 

W serwisach radiowych z 29 i 30 maja (Radio Eska, Radio PlusRadio RMF Maxxx) oraz 1 i 2 czerwca (Radio Zet) można było dowiedzieć się o nowym kierunku uruchamianym przez 3 wydziały PK:

„Nowy kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej.  Od października uczelnia będzie kształcić Inżynierów czystego powietrza. To jedyne takie studia w Polsce.  Jak mówią Radiu Zet dr Piotr Beńko i dr Agnieszka Flaga-Maryańczyk  z Politechniki, to  będą jedyne takie studia w Polsce.  – Właśnie o to nam chodzi, by absolwent nowego kierunku był przygotowany kompleksowo   – umiał rozpoznawać źródła zanieczyszczeń i postarał się znaleźć rozwiązanie problemu – mówi Piotr Beńko.  W programie studiów uwzględniliśmy nie tylko zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz. Będziemy uczyć także o powietrzu w pomieszczeniach, w których mieszkamy i pracujemy – dodaje  Agnieszka Flaga-Maryańczyk. Rekrutacja na nowy kierunek rozpocznie się 10 czerwca.”

 

Informacje prasowe, znacznie szczegółowiej prezentujące genezę kierunku, kompetencje zawodowe jego absolwentów oraz perspektywy, jakie otworzy przed nimi rynek pracy zamieściły na swoich łamach zarówno gazety codzienne jak również tytuły branżowe, m.in.:

Krakow.Wyborcza.pl

"(...) Nauka na tym nowym kierunku rozpocznie się w październiku i prowadzona będzie na trzech wydziałach: inżynierii lądowej, mechanicznym oraz inżynierii środowiska i energetyki. Studia I stopnia potrwają 3,5 roku, na pierwszym roku przygotowano 36 miejsc.  – Potrzeba utworzenia takiego kierunku wynika z rosnącego znaczenia problematyki jakości powietrza, w tym jej wpływu na zdrowie człowieka i środowisko, zwłaszcza w kontekście intensywnego rozwoju terenów zurbanizowanych oraz zmian klimatycznych – tłumaczy dr Piotr Beńko, współtwórca programu kształcenia na inżynierii czystego powietrza. – Stworzenie warunków, w których nie będą przekraczane dopuszczalne przez Światową Organizację Zdrowia poziomy zanieczyszczeń powietrza, wymaga ogromnego zakresu działań. Zwłaszcza w Polsce. Takim zadaniom mogą podołać tylko dobrze przygotowani specjaliści o interdyscyplinarnej wiedzy, których nikt dotąd u nas nie kształci.

Kwestie norm emisji

Przyszli absolwenci studiów będą przygotowani m.in. do identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, rozpoznawania mechanizmów ich rozprzestrzeniania, oceny skali zagrożeń, a także proponowania odpowiednich rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych, które mają poprawić jakość powietrza.  – Kwestie norm emisji ze źródeł przemysłowych zostały dobrze uregulowane prawnie, dzięki czemu obserwuje się stopniowe ograniczanie emisji z tego sektora. Wciąż jednak istnieje problem emisji komunikacyjnych, zwłaszcza w centrach dużych miast, i tzw. niskiej emisji, szczególnie w zwartej zabudowie domów jednorodzinnych – dodaje opiekun nowego kierunku, dr Agnieszka Flaga-Maryańczyk. – Działania naprawcze nie przekładają się w istotny sposób na poprawę stanu powietrza w miastach. Kluczem do skutecznej walki ze smogiem jest bowiem podejście kompleksowe, uwzględniające wszystkie czynniki wpływające na jego powstawanie.

Cykliczne spotkania i debaty

Jak zapewnia PK, poza dużą dawką teorii nie zabraknie zajęć praktycznych, zarówno w laboratoriach, jak i u partnerów uczelni. Trzon kadry dydaktycznej będą stanowić pracownicy PK (m.in. nowo powstającego Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, które będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie obiektów badawczych), uczelnia zamierza też zaprosić do współpracy specjalistów spoza uczelni, m.in. z samorządów, jednostek rządowych i aktywistów z organizacji walczących o czystość powietrza. – Zamierzamy stworzyć wokół nowego kierunku forum aktywnej wymiany opinii, zapraszać na cykliczne spotkania i debaty przedstawicieli różnych obszarów wiedzy – mówi dr Beńko.

Pierwsza rekrutacja na studia rozpocznie się 10 czerwca. W przyszłym roku akademickim PK łącznie zaproponuje studia I stopnia na 30 kierunkach, a wśród innych nowości pojawią się także m.in. inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środków transportu, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe. W sumie na wszystkich rodzajach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc.”

 

Dziennik Polski

 

Izolacje.com.pl:  Inżynier czystego powietrza - nowy kierunek studiów

Forum Akademickie:  Politechnika Krakowska wykształci specjalistów od czystego powietrza

Rynek Instalacyjny: Nowy kierunek studiów o czystym powietrzudata publikacji: 06.06.2019 r. przez: MP, 1936 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt