rozmiar

kontrast

 Akredytowane Laboratorium Inżynierii Cieplnej (LIC) na WIŚ PK

Od początku roku w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza WIŚ PK działa

2. w Polsce laboratorium akredytowane przez PCA w zakresie pomiarów i obliczeń współczynnika przenikania ciepła.

Producentów okien przyciąga korzystnymi stawkami, krótkimi terminami oraz możliwością wykonania pomiarów termowizyjnych w komorze kalorymetrycznej. 

 

Rozmowa z dr inż. Agnieszką Lechowską, zastępcą ds. nauki dyrektora Instytutu Ś-4

oraz kierownikiem ds. technicznych akredytowanego laboratorium.

 

Na czym polega idea akredytowanego laboratorium? I jakie ten status otwiera możliwości?

Dr inż. Agnieszka Lechowska: Akredytowane laboratorium ma uprawnienia do wykonywania w danym zakresie pomiarów lub/i obliczeń, które akceptuje Polskie Centrum Akredytacji. Otwiera to możliwości współpracy z przemysłem. My współpracujemy przede wszystkim z producentami okien. 

 

Co akredytowane Laboratorium Inżynierii Cieplnej oferuje producentom okien?

AL: Producent okien, aby podać na swojej stronie informacje odnośnie współczynnika przenikania ciepła danego okna, musi dysponować wynikami pomiarów lub obliczeń wykonanymi w akredytowanej jednostce. My dokonujemy pomiarów lub obliczeń, a następnie wystawiamy świadectwo badań, które potwierdza, że akredytowana jednostka zmierzyła lub obliczyła współczynnik przenikania ciepła okna i że on wynosi tyle a tyle. Takie świadectwo producenci okien zamieszczają następnie na swoich stronach internetowych, stanowi ono ważną i wiarygodną informację dla klienta.

 

Jak przebiegają pomiary?

AL: Pomiary wykonywane są na stanowisku pomiarowym, czyli w komorze kalorymetrycznej. Składa się ona z dwóch części – tzw. części ciepłej i tzw. części zimnej – pomiędzy które, w ścianę styropianową (maskownicę), wstawia się próbkę, czyli montuje okno. W części ciepłej wytwarza się następnie temperaturę powietrza 20°C, w części zimnej O°C. Jeśli jest różnica temperatur, to płynie ciepło przez okno, a my mierzymy temperatury w różnych punktach tak, aby obliczyć ilość tego ciepła zgodnie z obowiązującymi normami. Wyniki pomiarów obrabiamy, wykonując obliczenia ostateczne współczynnika przenikania ciepła okna. Na pomiar samego okna potrzebujemy około 3 dni, ponieważ mamy płyty kalibracyjne do pomiarów kalibracyjnych większości okien o typowych wymiarach. Jeśli natomiast okno ma wymiary nietypowe i nie mamy zrobionej kalibracji do takich wymiarów, wtedy same pomiary kalibracyjne (których jest 6) trwają 2 tygodnie. Potem dopiero można dokonać pomiaru współczynnika przenikania ciepła okna.

Warto dodać, że nasza komora to prototypowe urządzenie, nie masowe czy przemysłowe, które można zamówić i zostanie dostarczone w całości. Ma wyjątkowo duże wymiary, ponieważ typowe komory, którymi dysponują jednostki laboratoryjne, są zdecydowanie mniejsze. To stanowi atut z perspektywy klienta, ponieważ nasza komora umożliwia prowadzenie pomiarów termowizyjnych. W komorze ciepłej i zimnej jest odległość 2,5 m od próbki, co pozwala ogarnąć całą próbkę kamerą termowizyjną i wykonać zdjęcie. Producent ma dzięki temu termogram czyli szczegółowy obraz pola temperatury na powierzchni próbki. Na tym obrazie widać wszystkie mostki cieplne, wszystkie niedoskonałości próbki.

 

Wnętrze komory kalorymetrycznej.

 

Oprócz producentów okien, którzy stanowią najliczniejszą grupę klientów, kto jeszcze może być zainteresowany współpracą?

AL: Producenci oszkleń, drzwi, wyłazów dachowych, żaluzji oraz ścian osłonowych. Jak już wspominałam, mamy akredytację na pomiary ale również na obliczenia, co jest istotne dla producentów w fazie prototypu. Jeśli to jest prototypowy model, wygodniej i szybciej jest przesłać nam same przekroje. Nasze symulacyjne obliczenia stanowią wtedy dla producenta odpowiedź, czy robić ten produkt czy też nie, bo wychodzi słabo.

 

Na czym polegają te wykonywane w akredytowanym laboratorium obliczenia?

AL: Dostajemy od klienta CAD-owskie rysunki przekroju np. przez ramę okienną, które wstawiamy do obliczeń programu komputerowego ANSYS Fluent. W tym programie wykonujemy numeryczne obliczenia dwuwymiarowe przepływu ciepła. Na podstawie wyników obliczeń wyznaczamy zgodnie z normami współczynnik przenikania ciepła albo samej ramy albo – jeśli tak zdecyduje producent – całego okna. Od momentu otrzymania projektu do przekazania wyników klientowi upływa od  tygodnia do dwóch. Jest to uzależnione od innych, bieżących obciążeń, ale także od liczby przekrojów – okno dachowe ma ich 3 lub 4. Każdy trzeba wprowadzić do programu, opisać, ponazywać, ustawić warunki brzegowe, więc już samo wprowadzenie danych wejściowych trwa godzinami.

 

Czy są już pierwsze zlecenia?

AL: Laboratorium uzyskało akredytację na początku roku, od tego czasu mieliśmy już kilka zleceń, intensywnie współpracujemy z jednym z czołowych producentów okien dachowych.

 

Ile jest w Polsce akredytowanych laboratoriów w zakresie pomiarów i obliczeń współczynnika przenikania ciepła?

AL: Tylko jedna jednostka – Instytut Technik Budowlanych w Warszawie – ma akredytację w tym samym zakresie co my. Z tego, co udało nam się ustalić, proponują długie terminy i zdecydowanie wyższe ceny. Konkurencją na same pomiary jest jeszcze laboratorium w Czechach, które wydaje protokół z pomiarów w języku czeskim, oraz laboratorium w niemieckim Rosenheim.

 

Czyli perspektywy na rozwój działalności LIC są?

AL: Zdecydowanie tak. Zamierzamy nawiązać kontakt z izbą zrzeszającą producentów okien i poinformować, że powstał kolejny ośrodek z takimi uprawnieniami. Na razie prowadzimy zlecenia dla dotychczasowych klientów, dydaktykę i pracę naukową. Laboratorium nie stanowi naszego jedynego pola działania. Zamierzamy także zasygnalizować gotowość do współpracy w Nadzorze Budowlanym, który często zleca badanie współczynnika przenikania ciepła w sprawach sądowych czy spornych.

 

 

Wynik obliczeń pola temperatury ramy okiennej (rys. 1) oraz siatka numeryczna (rys. 2) w programie ANSYS Fluent. 

Pomiar okna zewnętrznego w komorze kalorymetrycznej (rys.3).

 

Jaka jest geneza powstania w Instytucie Ś-4 drugiego w Polsce akredytowanego Laboratorium Inżynierii Cieplnej? Skąd pomysł i jak to się potoczyło?

AL: Komorą kalorymetryczną dysponujemy od kilkunastu lat. Była stanowiskiem badawczym dla Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej do badania okien, drzwi, próbek murowych ale także innych urządzeń grzewczo-chłodzących. Aby komora była w pełni wykorzystana, jako skomplikowane urządzenie, wymaga fachowej obsługi. Sterowanie nie może być ręczne, jeśli mamy uzyskać stabilne warunki i były z tym problemy.

 

W tym czasie nawiązałam współpracę, z której zresztą wyniknął grant badawczy, z firmą oferującą nietypowe, wieloszybowe przeszklenia. Zamiast typowego okna z 2-3 szybami, oni wstawiają szybę wewnętrzną i zewnętrzną, a pośrodku ultracienkie szybki, stanowiące dodatkowe przegrody. Taka szyba zespolona robi się gruba ale ma świetny współczynnik przenikania ciepła. Poszłam do profesora Schnotale z tymi ludźmi, że może byśmy im zmierzyli w komorze to oszklenie. Jednocześnie został zatrudniony pan Mariusz Rusiecki, inżynier automatyk, który określił, co należy dokupić, by usprawnić sterowanie komorą (także zdalnie), przyspieszyć pomiary i łatwiej oraz szybciej uzyskać stabilizację warunków w komorze.

Zmierzyliśmy wtedy to przeszklenie, złożyliśmy wniosek o grant i pan dyrektor Schnotale stwierdził, że skoro komora działa, potrafimy to wszystko mierzyć i uzyskiwać powtarzalne wyniki, niech coś z tego wynika dalej. Na organizowanej przez Politechnikę konferencji „Energodom” zwróciliśmy się do dużego producenta okien dachowych, że możemy zmierzyć im okno za preferencyjną stawkę. I tak się zaczęła współpraca. Postaraliśmy się o akredytację i na Wydziale Inżynierii Środowiska rozwijamy współpracę z przemysłem.

 

To bardzo dobrze brzmi, od fazy pomysłu przez doinwestowanie istniejącego zasobu i wykorzystanie go we współpracy z przemysłem i w pracy naukowo-badawczej. Komu zatem powinniśmy pogratulować sukcesu, jakim bez wątpienia jest pierwsze akredytowane laboratorium na WIŚ?

AL: Kierownikiem laboratorium jest prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale.

Zespół zgłoszony w PCA stanowią:

kierownik ds. technicznych, którym jestem ja (dr inż. Agnieszka Lechowska – przyp. autora),

kierownik ds. jakości – mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch

oraz inż. Mariusz Rusiecki – pracownik techniczny.

Audytorem wewnętrznym jest dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Członkowie zespołu LIC: kierownik laboratorium - prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale, kierownik ds. technicznych - dr inż. Agnieszka Lechowska, audytor wewnętrzny - dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, inż. Mariusz Rusiecki oraz mgr inż. Nina Szczepanik-Ścisło. 

 

Szczegółowy zakres badań prowadzonych przez LIC dostępny jest na stronie laboratorium: http://www.lic.pk.edu.pl/index.htm

 data publikacji: 09.05.2017 r. przez: MP, 4904 odsłon      
NASZE KIERUNKI
KIERUNEK
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KIERUNEK
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
KIERUNEK
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
KIERUNEK
ENERGETYKA
ENERGETYKA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
KIERUNEK
GEOINFORMATYKA
GEOINFORMATYKA

KONTAKT

DZIEKANAT WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI
Godziny otwarcia: 10:00-13:00
w dni robocze poza czwartkiem

DZIEKANAT - STUDIA STACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.
kierunek: OZE i infrastruktura komunalna I i II st.
pok. 320, p. Agnieszka Klimala
agnieszka.klimala@pk.edu.pl
tel. 12 628 2095

kierunek: geoinformatyka I st.
kierunek: inżynieria czystego powietrza I st.
kierunek: inżynieria i gospodarka wodna I st.
kierunek: energetyka II st.
pok. 322, p. Ilona Solińska
ilona.solinska@pk.edu.pl
tel. 12 628 2825

kierunek: budownictwo
pok. 321, p. Anna Hodbod
anna.hodbod@pk.edu.pl
tel. 12 628 2097


 

kierunek: gospodarka przestrzenna I i II st.
pok. 319, p. Anna Rogóż
anna.rogoz@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805

kierunek: energetyka I st.
pok. 319, p. Agnieszka Mazur
agnieszka.mazur@pk.edu.pl
tel. 12 628 2805


DZIEKANAT - STUDIA NIESTACJONARNE:
kierunek: inżynieria środowiska I i II st.,
kierunek: energetyka I i II st.
pok. 314, p. Andrzej Kulig
andrzej.kulig@pk.edu.pl
tel. 12 628 3081

POMOC MATERIALNA, STYPENDIA, SPRAWY SOCJALNE:
pok. 321, p. Anna Hodbod
tel. 12 628 2097
anna.hodbod@pk.edu.pl

ODBIÓR DYPLOMÓW, STUDIA III STOPNIA:
tel. 12 628 2801
w godz. 10:00-13:00
Tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI

Biuro Dziekana
pok. 317, tel: 12 628 2801, faks: 12 628 3080

Kierownik Dziekanatu
pok. 314, tel: 12 628 3081

Kierownik Administracyjny Wydziału
pok. 302, tel. 12 628 2890

Dziennik Podawczy
pok. 301, tel. 12 628 2274
e-mail: s-0@pk.edu.pl
Tylko sprawy natury ogólnej,
studenci proszeni są o kontakt
z właściwym dziekanatem.


Administrator budynków
W-2 (10-19), W-15 (10-34)
pok. 301, tel. 12 628 2040
e-mail: milena.mikuta@pk.edu.pl
 

Kierownik:
dr hab.inż. Tomisław GOŁĘBIOWSKI, prof. PK
tel. 2810
budynek W-2, pok. 225

Zastępca kierownika:
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel. 2889
budynek W-2, pok. 212

Sekretariat:
mgr inż. Jolanta Zatorowska,
Marzena Kozik
tel. 2810, 2812
budynek W-2, pok. 227
e-mail: sekretariat@iigw.pk.edu.pl
www: iigw.pk.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jan TALER
tel. 35 54
Budynek Wydziału Mechanicznego.

Zastępca kierownika ds. naukowych:
prof. dr hab. inż. Bohdan Węglowski
tel. 35 56
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
tel. 37 77

Sekretariat:
Budynek Wydziału Mechanicznego. tel. 628 3560 / 628 3762
e-mail: ke@pk.edu.pl
www.ke.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Andrzej BIELSKI, prof. PK
tel. 2088
budynek W-15, pok. 123 A

Zastępca kierownika:
dr inż. Jarosław Bajer
tel. 2877
budynek W-2, pok. 406

Sekretariat:
lic. Małgorzata Wojdak
tel. 2830
budynek W-2, pok. 303
e-mail: s-3@pk.edu.pl
www: vistula.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Jerzy MIKOSZ
tel. 2897
budynek W-2, pok. 427

Zastępca kierownika:
dr inż. Piotr Beńko
tel. 2873
budynek W-2, pok. 402 B

Sekretariat:
lic. Agnieszka Nowakowska
tel. 2042
budynek W-2, pok. 404
e-mail: s-4@wis.pk.edu.pl
www: www.archeany.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Dawid TALER
tel. 3026
budynek W-2, pok. 119

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK
tel. 35 58
budynek WM, bud. A, pok. A610

Sekretariat:
Ewa Wełna
tel. 2860, 2803
budynek W-2, pok. 120
e-mail: s-5@pk.edu.pl
www: s-5.wisie.pk.edu.pl
Kierownik:
dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA, prof. PK
tel. 2804
budynek W-15, pok. 18B

Sekretariat:
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
tel.12 628 28 96, fax 12 628 20 48
budynek W-15, pok. 18A
e-mail: ok@pk.edu.pl
www: www.ok.pk.edu.pl.pl
 

Ś-1 Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Ś-2 Katedra Energetyki                  
Ś-3 Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Ś-4 Katedra Technologii Środowiskowych
Ś-5 Katedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów
Ś-6 Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
©2021 Wydział Inżynierii Środowiska All Rights Reserved
Aktualności    Mapa Strony    Media    Kontakt